Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Jupiter ztrácí svoji ozdobu

Změny v atmosféře Jupitera

Jupiter je kromě toho, že je největší planetou sluneční soustavy, známý i svými pásy – oblačnými strukturami, které je možné sledovat v jeho atmosféře. Tyto výrazné tmavé útvary je možno ze Země pozorovat i malými dalekohledy a jsou pravděpodobně tvořeny krystalky zmrzlého čpavku smíchaného se sloučeninami síry a fosforu. Co se týče rozmístění těchto pásů v atmosféře, ještě donedávna bylo možné odlišit dva největší, které obepínaly po obvodu celou planetu. Jeden z nich se nacházel v severní části jupiterovy atmosféry, druhý v jižní. Překvapivé zjištění ale čekalo na astronomy na počátku dubna, kdy zjistili, že spodní, jižní pás oblačnosti, zmizel. Stalo se tak zřejmě v průběhu doby, kdy byla planeta v konjunkci se Sluncem a nebylo ji možné ze Země pozorovat. Naštěstí ve skutečnosti tento pás nezmizel, ale pouze byl překryt světlou oblačností, kterou je možné na Jupiteru kromě tmavých pásů také pozorovat. Tento jev každopádně ukazuje, že atmosféra Jupiteru často prochází bouřlivými změnami a přeměnami, jejichž mechanismy doposud zcela neznáme. V minulosti došlo k podobnému jevu již několikrát.