Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Čínský rover ještě žije

Yutu1Čínské vozítko Nefritový králík (Yùtù), které přistálo na povrchu Měsíce dne 6. 12. 2013, má vážné technické problémy. Jak už jsme vás informovali v lednovém čísle našeho Zpravodaje, čínská mise byla úspěšně zahájena a zdálo se, že bude úspěšná. Vozítko poslalo fotografie místa přistání a zahájilo průzkum Měsíce. Tento stav trval do konce ledna, kdy začaly prosakovat první zprávy o tom, že se objevily blíže nespecifikované problémy. Ty se měly týkat zejména mechanické části. Problémy zřejmě nastaly v období, kdy se v oblasti přistání chýlil ke konci lunární den a kdy bylo nutné vozítko připravit na další čtrnáct dní dlouhou lunární noc. Během ní nejen, že sluneční panely na roveru nedostávají žádnou energii, ale navíc dochází k poklesu teplot až na cca -180 °C. A právě z důvodů podchlazení zařízení je zapotřebí uskutečnit některé operace, které vozítko připraví na pokles teplot a tím ho pomáhají chránit. V sedmdesátých letech u sovětských Lunochodů, dopravených na Měsíc, se před příchodem lunární noci musel uzavřít poklop v horní části vozítka, který následně chránil aparaturu Lunochodu před prochladnutím.

U čínského vozítka takový poklop není, ale je zase nutné složit jeden z panelů slunečních baterií. Ten pak podobným způsobem chrání citlivou elektroniku. Druhý z panelů je nasměrován tak, aby po východu Slunce nad místní obzor dopadly první paprsky právě na něj. Příprava na první lunární noc, která nastala 26. 12. 2013, proběhla v pořádku. Vozítko bylo nastaveno do režimu hibernace s odpojenou aparaturou. Temperování zajištoval radioizotopový plutoniový článek. Jakmile nastal lunární den, došlo k oživení vozítka. A právě během něho nastaly mechanické problémy pravděpodobně se solárními panely. Podle dostupných informací to původně vypadalo na dvě možnosti. První byla, že nešlo po lunární noci panel mechanicky vyklopit, což by ale nutně vyvolalo problémy s elektrickou energií. Vzhledem k tomu, že vozítko během svého druhého lunárního dne na Měsíci pracovalo, zdá se tato možnost vyloučena. Druhá, mnohem pravděpodobnější možnost je, že naopak nešlo jeden z panelů složit před příchodem další lunární noci. A to by vyvolalo problém s možným prochladnutím aparatury. Přes opakované pokusy o nápravu se závadu odstranit nepodařilo. A tak bylo nuceno čínské řídící středisko ponechat vozítko svému osudu v nadcházející lunární noci. Čínská kosmická agentura závady neupřesnila, pouze naznačila. Můžeme tedy pouze spekulovat, k čemu ve skutečnosti došlo. Je zde několik možných faktorů, které by mohly být příčinou závady.

První možností jsou výkyvy teploty na povrchu Měsíce. Na straně osvícené Sluncem teploty vystoupí až kolem 130 °C, na straně neosvětlené naopak klesají pod -180 °C. Rozdíl tedy více jak 300 °C na povrchu našeho souputníku je značný a tak velké změny teploty mohou mít vliv nejen na jemné mechanické díly (např. roztažnost materiálu, jeho křehnutí apod.) ale i na řídící elektroniku. Lze se domnívat, že toto by mohla být jedna z nejpravděpodobnějších příčin potíží. Další možností je jemný měsíční prach, který je všudypřítomný a který se může dostat do pohyblivých mechanických dílů a způsobit tam celou řadu problémů. Existuje zde např. možnost zadření mechanických pohyblivých dílů. Další možností je poměrně silná radiace a její vlivy, které by ale nejvíce zasáhly elektronickou část, která by třeba neměla dostatečné stínění. A také nelze pominout, že vozítko se nachází na kosmickém tělese, které má mnohem slabší gravitaci než naše Země. A tento faktor se při testech zde na Zemi obtížněji simuluje. Nicméně toto jsou pouze spekulace, a proto bude nutné si počkat na stanovisko Čínského kosmického střediska, odkud je mise řízena.

Přestože se zdálo, že Nefritový králík se odmlčel a je definitivně ztracen, tak ještě naštěstí tomu tak není. A to přesto, že i oficiální čínské sdělovací prostředky vozítko odepsaly. Stále však existuje jistá naděje, neboť agentura Xinhua potvrdila, že vozítko opět komunikuje. Dne 13. 2. byl totiž zachycen signál, byť opožděně oproti plánu asi o dva dny. Je zcela jasné, že se vozítko Yùtù nachází ve velmi vážné situaci s velmi malou nadějí na jeho znovu zprovoznění. Ale zachycený signál dává určitou, i když malou naději. Zda to byl jen poslední záchvěv jeho existence, nebo příslib do budoucna ukáží příští dny. Nezbývá než doufat.