Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Cefeus (Cepheus), Cep

Toto je 50. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

Cefeus byl považován, že je hoden být umístěný na oblohu, protože byl z rodu pocházejícího z kněžky Io a nejvyššího boha Dia – a toho mít jako příbuzného byla vždy výhoda při umísťování mezi souhvězdí.

Cepheus2Cefeus byl ženatý s nesnesitelně marnivou ženou Kassiopeiou, jejíž chlubivost rozzuřila Poseidona a poslal z moře monstrum, aby zpustošilo břehy Cefeova království. Cefeus na radu věštce nechal ke skále přikovat svou dceru Andromedu, jako oběť pro monstrum. Tou dobou se hrdina Perseus vracel z nebezpečné cesty, na níž v těžkém boji usmrtil Gorgonu Medúsu a její smrtící hlavu nesl Polydektovi, králi na ostrově Serifos. Když zahlédl nahou dívku na mořském břehu, dohodl se s jejími rodiči, že Andromedu osvobodí, stane-li se jeho manželkou. Rodiče mu ji přislíbili a Perseus po dlouhém boji monstrum porazil. V paláci se brzy nato konala královská svatba. Ale královna Kassiopeia porušila svůj slib daný Perseovi, povolala na svatební hostinu bývalého nápadníka Andromedy Fínea i s oddílem jeho vojska a vzplanul boj. Perseus nakonec vytáhl hlavu Medúsy a všichni jeho protivníci zkameněli.

Na čínském nebi střed souhvězdí Cefea (alfa, éta, théta, ksí, ióta a omikron Cephei) tvořil Tiangou – Nebeský hák. Na jih od Tiangou, hvězdy delta, epsilon, zéta, mí a ný Cephei tvořily souhvězdí Zaofu, pojmenované po legendárním vozatajovi císaře Mu Wanga. Císař chtěl ochutnat broskve nesmrtelnosti v ráji a velmi odvážný Zaofu jej tam odvezl, čímž si vysloužil místo na obloze.

V severní části souhvězdí Cefea je pět hvězd, které tvořily Wudineizuo – sedadla pěti nebeských císařů. Tito císaři jsou považováni za vládce pěti směrů na obloze, tedy severu, jihu, východu, západu a středu.

Cefeus je u nás cirkumpolárním souhvězdím, ale na obloze nijak zvlášť nevyniká. Jeho nejjasnější hvězdy (mezi 2,5 a 3,5 mag) vytváří obrazec, který svým tvarem připomíná domeček. Jižní částí souhvězdí prochází mléčná dráha. Pro pozorovatele, vybavené dalekohledy, se zde nabízí kromě dvojhvězd několik otevřených hvězdokupmlhovin. Nejjasnějším objektem vzdáleného vesmíru je otevřená hvězdokupa IC 1396 (6 mag).

Navigace v sérii<< Rys, Lynx (Lyn)Drak (Draco, Dra) >>