Kalendář

Úno
24
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – začátečníci
Úno 24, 16:00 – 17:30
Úno
26
St
PŘEDNÁŠKA: Rychlá fotometrie gama záblesků aneb jak začíná supernova
Úno 26, 18:30 – 20:00

 

O dlouhých záblescích gama byla nade vší pochybnost prokázána jejich souvislost se supernovami. V gama záblesku máme, jak se ukazuje, vzácně možnost zahlédnout první okamžiky vývoje supernov a rozšířit tak naše porozumění těmto jevům. Gama záblesk je nutné pozorovat co nejdříve a o tom, jak cenná data se nám podaří získat, rozhodují doslova sekundy. Budeme se věnovat jednak způsobu pozorování, jednak tomu, co z takových měření potom můžeme zjistit.

 

Přednáší: Mgr. Martin Jelínek, Ph.D., Astronomický ústav Akademie věd ČR Ondřejov

 

 

 

Bře
9
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – pokročilí
Bře 9, 16:00 – 17:30
Kurz: Základy geologie a paleontologie
Bře 9, 19:00 – 20:30
Bře
11
St
PŘEDNÁŠKA: Pohledy do vesmíru ze dna atmosféry
Bře 11, 18:30

 

Pozemní pozorování patří v optickém a radiovém oboru k hlavním metodám získávání astronomických informací a znalostí o vesmíru a pravděpodobně jimi zůstanou po dost dlouhou dobu.

Na přístrojích Evropské jižní observatoře je dokumentován vývoj optických dalekohledů, metod pozorování a hlavních problému pozemské astronomie v druhé polovině 20. století a v současnosti.

Pozemní pozorování patří v optickém a radiovém oboru k hlavním metodám získávání astronomických informací a znalostí o vesmíru a pravděpodobně jimi zůstanou po dost dlouhou dobu.

Na přístrojích Evropské jižní observatoře je dokumentován vývoj optických dalekohledů, metod pozorování a hlavních problému pozemské astronomie v druhé polovině 20. století a v současnosti.

 

Přednáší: RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav Akademie věd ČR Ondřejov

 

 

 

Bře
16
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – začátečníci
Bře 16, 16:00 – 17:30
Bře
23
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – pokročilí
Bře 23, 16:00 – 17:30
Bře
25
St
PŘEDNÁŠKA: Jak se pozorují nejenergetičtější částice ve vesmíru?
Bře 25, 18:30

 

Planeta Země je neustále bombardována částicemi o tak vysokých energiích, na které je nedokážeme urychlit ani na těch nejmodernějších umělých urychlovačích. Co je to za částice? Odkud k nám přilétají a jaké fyzikální mechanismy mohou být za jejich urychlení zodpovědné? V první části přednášky si ukážeme, jak hledáme odpovědi na tyto otázky na Observatoři Pierra Augera, která je největším astročásticovým experimentem na světě. Ve druhé části přednášky se podíváme na budoucnost vysokoenergetické astronomie na připravovaném experimentu Čerenkov Telescope Array.

Přednáší: Ing. Mgr. Jakub Juryšek, Fyzikální ústav Akademie věd ČR

 

 

 

 

© 2020 Copyright -
Telefon: 377 388 400