Kalendář

Úno
10
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – začátečníci
Úno 10, 16:00 – 17:30
Úno
12
St
PŘEDNÁŠKA: Jak se objevují exoplanety přímo z Ondřejova
Úno 12, 18:30 – 20:00

 

Mise TESS vystartovala úspěšně v roce 2018 a nyní chrlí nová data.

Ondřejovská skupina výzkumu exoplanet se úspěšně zapojila do potvrzování  nových kandidátů. Ondřejovský tým  vede české členství ve vesmírné misi ESA PLATO a také připravujeme nový  spektrograf PLATOSPec, který má začít fungovat v Chile v roce 2023. Kromě  detekce exoplanet bude také představena naše činnost na poli výzkumu  exoplanetárních atmosfér a naše nejnovější objevy.

Přednáší: Dr. Petr Kabáth, Astronomický ústav Akademie věd ČR

 

 

 

Úno
17
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – pokročilí
Úno 17, 16:00 – 17:30
Úno
24
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – začátečníci
Úno 24, 16:00 – 17:30
Úno
26
St
PŘEDNÁŠKA: Rychlá fotometrie gama záblesků aneb jak začíná supernova
Úno 26, 18:30 – 20:00

 

O dlouhých záblescích gama byla nade vší pochybnost prokázána jejich souvislost se supernovami. V gama záblesku máme, jak se ukazuje, vzácně možnost zahlédnout první okamžiky vývoje supernov a rozšířit tak naše porozumění těmto jevům. Gama záblesk je nutné pozorovat co nejdříve a o tom, jak cenná data se nám podaří získat, rozhodují doslova sekundy. Budeme se věnovat jednak způsobu pozorování, jednak tomu, co z takových měření potom můžeme zjistit.

 

Přednáší: Mgr. Martin Jelínek, Ph.D., Astronomický ústav Akademie věd ČR Ondřejov

 

 

 

Bře
9
Po
Astronomický kroužek 2019/2020 – pokročilí
Bře 9, 16:00 – 17:30
Kurz: Základy geologie a paleontologie
Bře 9, 19:00 – 20:30
Bře
11
St
PŘEDNÁŠKA: Pohledy do vesmíru ze dna atmosféry
Bře 11, 18:30

 

Pozemní pozorování patří v optickém a radiovém oboru k hlavním metodám získávání astronomických informací a znalostí o vesmíru a pravděpodobně jimi zůstanou po dost dlouhou dobu.

Na přístrojích Evropské jižní observatoře je dokumentován vývoj optických dalekohledů, metod pozorování a hlavních problému pozemské astronomie v druhé polovině 20. století a v současnosti

Přednáší: RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav Akademie věd ČR Ondřejov

 

 

 

© 2020 Copyright -
Telefon: 377 388 400