Kalendář

Dub
22
St
PŘEDNÁŠKA: Malý výlet do nitra černé díry
Dub 22, 18:30

 

Největší hmotnost neutronové hvězdy je rovna zhruba trojnásobku sluneční hmotnosti. Její poloměr je v tomto případě přibližně roven Schwarzschildovu poloměru. Přidáním malého množství hmoty k takové maximální neutronové hvězdě vznikne černá díra.

Její vnitřek pod horizontem by tedy mohl obsahovat hvězdu s neutronovou či kvarkovou hustotou místo všeobecně proklamované bodové singularity s nekonečnou hustotou. Dále ukážeme, že Hawkingovo vypařování miniaturních černých děr je dosti nepravděpodobné, protože vede k nerealistickým středním hustotám.

Přednáší: prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., Matematický ústav AV ČR

 

 

 

 

 

© 2020 Copyright -
Telefon: 377 388 400