Lev (Leo, Leo)

Toto je 3. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

LevV báji se vypráví, jak mykénský král rozhodl o jeho osudu. Vyhlášená delfská věštkyně Pýthie poradila kdysi hrdinovi Héraklovi (Herkulovi), aby vstoupil do služeb mykénského krále. Mykény jsou starobylé město na Peloponésu (dodnes jsou tam zachovány zdi královského hradu). Hérakles uposlechl a odešel do Mykén. Tam dostal několik obtížných úkolů. Nejdříve měl zabít lva, který žil v blízkých horách. Lev byl neobyčejně velký a sužoval celý kraj. Hérakles jej našel v jedné jeskyni a omráčil ho mohutným kyjem. Pak ho zardousil a odnesl králi do Mykén. Král se velmi poděsil, jednak z obrovského lva, jednak z Héraklovy síly. Proto jej vyslal za novým úkolem. Hrdina měl zabít devítihlavou Hydru. Král totiž doufal, že Hydra Hérakla zahubí, ale Hérakles i tento úkol splnil. Byl přijat mezi bohy na Olymp a dostal se i na oblohu (souhvězdí Herkula). S ním se tam na památku jeho hrdinských činů objevily i jeho oběti – Lev, Hydra a Rak.

Se souhvězdím Lva je spojen meteorický roj Leonidy, který můžeme pozorovat mezi 11. a 20. listopadem. Tento roj je pozůstatkem Tempelovy komety a jeho radiant se nachází právě v tomto souhvězdí. Vždy po 33 letech nastává maximum a Země se setkává s nejbohatším oblakem jejich částic. Roku 1833 bylo pozorováno 46 tisíc meteorů Leonid za hodinu, tedy opravdu meteorický déšť.

Navigace v sérii<< Orion (Orion, Ori)Labuť (Cygnus, Cyg) >>