Herkules (Hercules, Her)

Toto je 8. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

HerkulesKdyž dorostl, ztrpčila mu Héra život tím, že ho donutila sloužit mykénskému králi Eurystheovi. Ten mu uložil vykonat dvanáct těžkých úkolů, které dokáže překonat jenom opravdový hrdina.

Mezi nimi byly např. zápasy s různými nestvůrami, zabití Hydry nebo neprůstřelného lva, lapení erymanthského kance nebo přivedení samotného strážce podsvětí – pekelného psa Kerbera. Musel se také vydat do země divokých válečnic Amazonek nebo dodat králi stáda dobytka hlídaná obry atd.

Nejznámějším úkolem Héraklovým byl úklid Augiášova chléva. Vyčistit tento chlév tak ohromného stáda dobytka byl nadlidský úkol (dodnes na to naše přísloví pamatuje). Hérakles vyhnal dobytek na pastvu a svedl do chléva vodu z blízkých řek, která ho vyčistila. V dalším úkolu musel přinést Héře zlatá jablka ze zahrady Hesperidek. I to Hérakles zdárně vykonal, ale Héra už s ním měla další plány. Poslala ho na tři roky do otroctví, kde silák a hrdina Herkules musel pracovat a oblékat se jako žena. Po uplynutí této doby se opět vrátil ke svému obvyklému způsobu života, bojoval proti různým nepřátelům a vykonal mnoho dobrých skutků. Celý Olymp ho považoval za největšího hrdinu, i bohyně Héra překonala nakonec starou nenávist a dala mu za ženu svou dceru Hébu. Velký Zeus ho za odměnu za hrdinské činy a utrpení prohlásil nesmrtelným.

Dodnes žije v příslovích a básních, je vzorem kladného hrdiny, dodnes se konají olympijské hry, které údajně založil. Žije dál ve výtvarných i uměleckých dílech.

Na obloze ho můžeme spatřit mezi souhvězdími Lyry a Severní koruny.

Navigace v sérii<< Pastýř (Bootes, Boo)Perseus (Perseus, Per) >>