Perseus (Perseus, Per)

Toto je 9. článek z 54 ze série Souhvězdí a mytologie

PerseusAkrisios se rozhodl Persea zbavit, dal zhotovit dřevěnou truhlici, zavřel ho do ní i s Danau a hodil do moře. U ostrova Serifu je vylovil rybář a přivedl je k tamějšímu králi Polydektovi, který se jich přátelsky ujal a do Danae se zamiloval. I on se chtěl Persea zbavit a zmocnit se jeho matky. Uložil mu nadlidský úkol, přinést hlavu Medúsy, jedné ze tří obludných Gorgon, o které bylo známo, že při pohledu na ní každý zkamení. Medúsa byla okřídlená obluda s dlouhými tesáky a zmijemi místo vlasů a nikdo nevěděl kde ji hledat. Pomoci Perseovi mohli jedině bohové. Bůh Hermés mu dal kouzelný meč, jehož rány nikdy neminuly cíl, a bohyně Athéna mu dala lesklý měděný štít, v němž se vše zrcadlilo. Perseus se vydal na dlouhou cestu, prošel mnoha královstvími, poznal mnoho národů a překonal mnoho nástrah. Nakonec dorazil k ostrovu Gorgon a spící Medúse uťal hlavu. Obě nesmrtelné sestry Gorgony ho pronásledovaly, ale nedostihly, díky jeho okřídleným sandálům a neviditelné přilbě Hádově.

Perseus vykonal ještě mnoho dalších hrdinských činů. Při cestě zpět se dostal do severozápadní Afriky, kde žil Titán Atlas. Atlas se Persea bál a chtěl ho ze své země vyhnat. Ale Perseus mu ukázal hlavu Medúsy a Atlas zkameněl. Takto zkamenělý leží široce roztažen od Marrákeše po Tunis dodnes. Jiným hrdinským činem Perseovým bylo osvobození Etiopie od mořské obludy a zachránění princezny Andromedy, která se pak stala jeho manželkou. Po svatbě se vypravili za matkou Danau na ostrov Serifos, jehož král nevěřil, že Medúsu zabil. Když mu jí Perseus ukázal, král zkameněl. Perseus netoužil po vládě nad Serifem a vrátil se s matkou i manželkou do rodného Arga, kde se vlády ujal. Zde však svému osudu neunikl jeho děd a při sportovních hrách byl nešťastnou náhodou zasažen Perseovým diskem do hlavy. V hlubokém žalu opustil Perseus Argos a uchýlil se na hrad Tíryns, kde nechal v jeho okolí vybudovat mocné hrady Mídeu a Mykény, jejichž trosky se tyčí nad údolím Argu dodnes.

Jako většina řeckých hrdinů byl i Perseus po léta uctíván. Stavěli mu chrámy, tesali jeho sochy, skládali verše o jeho hrdinských činech. Perseus a Andromeda byli po smrti proměněni v jasná souhvězdí, která můžeme spatřit pouhým okem na noční obloze.

Navigace v sérii<< Herkules (Hercules, Her)Vozka (Auriga, Aur) >>