Podzimní pozorovací víkend 2004

Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2004 se uskutečnil na Hvězdárně v Rokycanech podzimní pozorovací víkend, který jako obvykle připravili spolupracující organizace Západočeské pobočky ČAS, Hvězdárna v Rokycanech a H+P Plzeň.

Víkendová pozorovací akce začala v pátek odpoledne srazem účastníků, převážně členů astronomických kroužků z Plzně i Rokycan a převozem pozorovací techniky. Celkem se sešlo na 30 účastníků, což je na tento typ akce prakticky maximum. Vzhledem k tomu, že byla skoro jasná obloha, nic nebránilo zahájit vlastní astronomickou činnost. Hlavním tématickým zaměřením však nebylo jen pozorování, ale hlavně zákres vybraných oblastí na povrchu Měsíce metodou tzv. tečkování. Protože tato metoda není jednoduchá, bylo zapotřebí nejprve provést důkladný nácvik. Členové plzeňské skupiny jej absolvovali v rámci praktika během posledního pondělního astronomického kroužku, rokycanská skupina dodatečně během pátečního večera. Nezůstalo však jen u zákresu Měsíce. Část účastníků měla na programu proměnné zákrytové dvojhvězdy a několik vytrvalců ještě k ránu planety, kometu a některé další objekty.

Čtyřčlenná skupinka se věnovala pozorování meteorů vizuální metodou se zákresem. I když zpočátku toto pozorování silně rušil Měsíc, jak klesala jeho výška, podmínky se postupně zlepšovaly. Bylo možné pozorovat zejména Orionidy, které měly maximum 21. října. Celkem se podařilo zaznamenat 81 meteor a po sečtení čistých napozorovaných časů všech pozorovatelů dostaneme hodnotu 10 hodin a 44 minut.

V sobotu bylo umožněno sledovat teleskopem sluneční disk (fotosféru se skupinami slunečních skvrn) a chromosférickým dalekohledem sluneční protuberance. V sobotním odpoledni došlo i na přednášku a na ukázky několika audiovizuálních programů. Dobré počasí naštěstí vydrželo po celý víkend, a tak se podařilo pozorovat po obě noci, což se již delší dobu na této akci nepovedlo.

Měsíc webovou kamerou