Úplné zatmění Slunce 2006 – Měření meteorologických veličin

Měření bylo provedeno v oblasti města Side na turecké riviéře. Celkem se uskutečnily 2 meteorologická měření (1. porovnávací dne 28. 3. 2006; 2. – v den úplného zatmění 29. 3. 2006). Druhé srovnávací měření se dne 30. 3. 2006 neuskutečnilo, jelikož se meteorologická situace výrazně lišila od 2 předcházejících dnů a případné naměřené hodnoty by nebyly použitelné.

P3280327.jpg

Meteorologická situace po oba dny:

28. 3. 2006 – Počasí po celý den bylo jasné, nízko nad obzorem se objevovaly oblaka převážně typu Cu, která se v průběhu dne opět rozpadala. Po celý den vlál J-JZ mírný vítr.

29.3.2006 – Zpočátku bylo jasno – skoro jasno, v průběhu dne se na oblohu nasouvala cirrovitá oblačnost. V podvečerních hodinách začal nárůst nárůst oblačnosti vysokého a středního patra. V době ukončení měření bylo Slunce za mraky, oblačnost pokrývala 70% oblohy.

Sepsáno podle poznámek o průběžném stavu počasí Lumíra Honzíka.

V současné době došlo jen k základnímu zpracování intenzity globálního slunečního záření a teplot ve 2m nad zemí, 5 cm nad/pod povrchem země.

Pozn. ke zpracování: Průměrné hodnoty jsou teploty vzduchu ve 2 metrech, 5 centimetrech a osvitu výsledkem aritmetického průměru naměřených hodnot v časovém rozmezí 9:34:00 – 9:37:00 UT. Průměrná hodnota teploty půdy je výsledkem aritmetického průměru naměřených hodnot v časovém rozmezí 10:30:00 – 10:33:00 UT, poněvadž změna teploty se v místech – 5 cm projevila se značnou časovou prodlevou.

 

Intenzita globálního slunečního záření

radiace.gif

Intenzita globálního slunečního záření
Prům. I před zatměním: 8,73E+02 W/m2
Minimum I (10:56:47 UT): 2,08E-02 W/m2
(Prům I.)/min 41951,24

Pozn.: Zuby v křivce osvitu ze dne 29. 3. 2006, které jsou patrné především na vzestupné větvi křivky, jsou způsobeny nárůstem oblačnosti.

 

Teplota vzduchu ve 2m nad zemí

2m.gif

Teplota vzduchu ve 2m nad zemí t/[°C]
Pokles v rámci dne zatmění: 2,60
Rozdíl mezi 28. a 29. 3. 2006 2,95

 

Teplota vzduchu v 5 cm nad zemí

5cm.gif

Teplota vzduchu v 5 cm nad zemí t/[°C]
Pokles v rámci dne zatmění: 6,68
Rozdíl mezi 28. a 29. 3. 2006 6,33

 

Teplota půdy v 5 cm pod zemí

v-5cm.gif

Teplota půdy v 5 cm pod zemí t/[°C]
Pokles v rámci dne zatmění: 1,08
Rozdíl mezi 28. a 29.3. 2006 6,33

 

Zpoždění minim teplot vůči minimu globálního slunečního záření

srovnani.gif

Teplota Zpoždění vůči min. I
Teplota ve 2 m 0:05:08
Teplota v 5 cm 0:05:43
Teplota v – 5 cm 0:42:03

Při použití meteorologických stanic během úplného zatmění Slunce jsme se mohli přesvědčit o jejich rozsahu měření. I přesto, že hodnota intenzity globálního slunečního záření byla minimální, čidla pro její měření ji neustále registrovala, a tak se křivka znázorňující průběh intenzity globálního slunečního záření nedotýká bodu 0 na ypsilonové souřadnici grafu.

test.gif

 

Odkazy:
SEMM – Meteorologické měření během zatmění Slunce