Úplné zatmění Slunce 2006 – Video

Video: Jiří Polák

Cílem naší skupiny bylo komplexně zaznamenat všechny jevy nastávající během úplného zatmění Slunce. Jedním z experimentů bylo natáčení změny jasu krajiny během zatmění na video. K tomu byly použity dvě videokamery, které z pevného stativu snímaly krajinu kolem (ne Slunce). V záběru byla i část naší pozorovací skupiny. První videokamera Sony DCR-TRV110E (Digital 8) měla zafixovanou expozici a na záznamu je dobře vidět pokles jasu oblohy, v době úplné fáze až na naprostou tmu. Druhá videokamera Panasonic RX67 (VHS-C) natáčela s automatickou expozicí a částečně tak vyrovnávala pokles jasu oblohy. Videokamery natáčely přibližně 20 minut, tj. 8 minut před T2 až 10 minut po T3. Během celého zatmění byla jasná obloha, pouze u obzoru byla slabá cirovitá oblačnost viditelná i na záběrech z videa.

Obě videokamery mířily směrem ZJZ, tj. přibližně do míst odkud se přibližoval stín. To se zajímavě projevilo i na natočených videích. V době stmívání (T2) byla obloha na pozadí tmavá (z modré postupně tmavla), zatímco pozorovací stanoviště bylo ještě částečně nasvícené. Naopak při rozednívání (T3) se nejdříve objevil červený jas na obzoru, potom zjasnila celá obloha na pozadí, proti které byly vidět černé siluety pozorovatelů na temném stanovišti a teprve potom přišlo světlo i na pozorovací stanoviště. Důvod je jasný: Při T2 se stanoviště se nacházelo na hranici stínu, ale obloha na pozadí byla již plně ve stínu a proto tmavá. Naopak při T3 jsme nejdříve pozorovali blížící se konec stínu a světlání oblohy za ním, zatímco stanoviště se stále ještě nacházelo ve stínu. Je to podobný efekt jako fotografování při západu Slunce směrem na západ a na východ.

P3294654-m.jpg
Okamžik T2 – Stmívání
Temná obloha. Částečně nasvícené stanoviště.

P3294684-m.jpg

Okamžik T3 – Rozednívání
Světlá obloha, obzor do červena. Temné siluety postav na stanovišti.

Další zajímavostí, která stojí za pozornost, jsou časy setmění oblohy, které jsou zaznamenány na kameře s manuální expozicí. Zde dochází ke ztmavnutí obrazu až do naprosté tmy. Zajímavé je, že toto nastane již asi 15 s před začátkem úplného zatmění T2, ale zjasnění oblohy na pozadí je možno pozorovat již po dvou minutách, tj. asi minutu před koncem úplné fáze T3. Je to dáno šířkou stínu zatmění, který byl v Side 173 km a pohyboval se rychlostí přibližně 0.75 km/s. Ke konci zatmění jsme pozorovali „světlo na konci tunelu“, které se k nám přibližovalo.

Zmenšený záznam z obou videokamer si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

Sony DCR-TRV110E (Digital 8)
Manuální expozice
Soubor Manual.wmv, velikost: 14MB
Délka záznamu: 15 minut
Rozlišení: 320×240
Přenosová rychlost: 125 kb/s
Panasonic RX67 (VHS-C)
Automatická expozice
Soubor Automat.wmv, velikost 14MB
Délka záznamu: 10 minut
Rozlišení: 320×240
Přenosová rychlost: 191 kb/s

Na závěr bych rád poděkoval Ditě Větrovcové za spolupráci při natáčení a Miloslavu Machoňovi za převod videa do digitální formy.