Meteory – Pozorování meteorů v roce 2005

V roce 2005 se meteory pozorovaly pouze na jediné akci a to na Expedici. Na jarním víkendu (nebo spíše zimním – konal se začátkem února) se meteory nesledovaly a podzimní víkend byl kvůli souběhu s jinou akcí úplně zrušen. Expedice se sice po několika letech mohla konat v době maxima Perseid, ale kvůli velmi nepříznivému počasí není napozorovaných dat mnoho.

Pozorovalo se celkem pět různých nocí, z toho ale někdy kvůli oblačnosti jen po krátký interval. Za celou Expedici odevzdalo data celkem 20 pozorovatelů. Protože bylo poměrně dost úplných nováčků, kteří se teprve zaučovali a jejich pozorování obsahovala různé chyby, byla tato data vyřazena z dalšího zpracování. Chyb se ale nevyvarovali i někteří zkušenější pozorovatelé. Celkem bylo vyřazeno 13 pozorování od osmi pozorovatelů. Podrobné informace o pozorování meteorů na Expedici si můžete přečíst v samostatném článku.

Do celostátní databáze v Brně bylo zasláno za celý rok pozorování v rozsahu 59 hodin 22 minut, které obsahovalo 721 meteor. Celkem pozorovalo třináct pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 31 pozorování v pěti různých nocích. Pokud bychom započítali i neodeslaná pozorování, vyšel by tento výsledek: 44 pozorování, 74 hodin a 9 minut napozorovaného času a 870 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2005, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Jiří Příbek 4 448 min 66
2 Jakub Suchý 3 393 min 38
3 Matěj Kučera 3 393 min 107
4 Michal Bareš 3 373 min 115
5 Václav Kalaš 3 364 min 74
6 Josef Hanuš 3 360 min 116
7 Jan Vít 2 278 min 53
8 Michal Staník 3 260 min 37
9 Dita Větrovcová 2 230 min 26
10 Jaroslav Kovařík 1 145 min 27
11 Jan Dvořák 1 135 min 19
12 Jan Mocek 2 113 min 26
13 Petra Votavová 1 70 min 17
C E L K E M 31 3562 min 721

 

V další tabulce jsou uvedena pozorování, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Michal Staník 1 165 min 27
2 Matěj Plzák 1 133 min? 1 ??
3 Lumír Honzík 2 114 min 34
4 Ondřej Trnka 2 112 min 36
5 Martin Wolmut 2 112 min 20
6 Josef Balogh 2 106 min 16
7 Martin Brada 2 101 min 6
8 Michal Krištof 1 44 min 9
C E L K E M 13 887 min 149

Údaje s otazníkem nebylo možné spolehlivě určit.

Poslední tabulka ukazuje seznam zapisovatelů včetně počtu zaznamenaných hlášení o meteorech.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Petra Votavová 1 208 min 247
2 Jan Vít 1 115 min 121
3 Jan Strobach 2 114 min 121
4 Josef Hanuš 1 70 min 66
5 Michal Staník 1 64 min 39
6 Dita Větrovcová 1 54 min 27
7 Jan Mocek 1 50 min 25

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.