Linearita CCD čipu G1-1400

Po zakoupení CCD kamery G1-1400 na Hvězdárnu a planetárium Plzeň bylo nutno nejprve změřit rozsah linearity této kamery. Lineární odezva kamery znamená, že při dvakrát delší expozici se naměří dvakrát silnější signál. Kamery používající antiblooming, mezi které patří i tato, mají lineární rozsah jen do určité úrovně a při dalším zvyšováním jasu již signál nenarůstá. Pokud chceme CCD používat na fotometrii, je nutné znát hodnotu, do které má kamera lineární rozsah a tuto hodnotu nepřekročit.

Jako zdroj světla byl použit LCD monitor se ztlumeným jasem i kontrastem na minimum a promítnutým obrázkem s intenzitou RGB=50,50,50. Těsně k monitoru byl přitisknut dalekohled ED 80/600. Pro snížení jasu byl navíc použit šedý filtr (označený Moon). Expozice se pohybovala od 1s do 10s v lineární oblasti. Při prodlužování expozice se křivka velice rychle stočila a konvergovala k hodnotě přibližně 53000 ADU, aniž by kterýkoliv pixel dosáhl na maximum. Měřen byl průměrný jas celého pole pomocí programu SIMS za teploty čipu přibližně 24˚C. Pro vytvoření flat snímku byla použita stejná konfigurace, jen obraz měl vyšší jas (RGB=255,255,255), expozice pro intenzitu 30000 ADU vycházela 0.8s.

linearita_CCD1_m

Z grafu je patrné, že lineární oblast dosahuje přibližně do 43000 ADU. Přesné vypočtení této hodnoty bohužel není možné, protože během měření se mírně měnila teplota okolí. A protože CCD kamera nemá stabilizaci teploty, projevila se tato změna i na naměřených datech. Na grafu zdrojových dat je zobrazeno pět řad měření, které byly prováděny těsně za sebou a přestože bylo vše shodné, vyšla každá křivka trochu posunuta níže, ale přesto hladká. Jediné vysvětlení je mírný poklese teploty (asi o 1˚C). Díky tomu není možné měření zprůměrovat. V grafu zdrojových dat nejsou ještě jednotlivé křivky opraveny o plochý (flat) a temný (dark) snímek. Tato oprava byla provedena až na poslední křivku, která byla vybrána pro finální zpracování a která je zobrazena na této stránce. Oprava ale tvar křivky již prakticky nezměnila.

Měření by bylo vhodné zopakovat pro nižší teploty, které budou odpovídat běžným teplotám při práci. Také by bylo vhodné snížit intenzitu osvětlení, aby expozice vycházely delší a více odpovídají skutečným expozicím.

Odkazy:

Měření linearity CCD kamery