Fotogalerie – Krabí mlhovina M1 různými přístroji

Před výbuchem to byla hvězda asi 10 krát hmotnější než naše Slunce. Odhaduje se, že v maximu zářila asi 400 000 krát více než Slunce a dosahovala -6 mag. Uprostřed mlhoviny se nalézá zbytek této hvězdy – pulsar (na posledním, velkém snímku těsně vpravo nahoře od nejjasnější hvězdy uprostřed mlhoviny). Jedná se o rychle rotující (30 krát za sekundu) neutronovou hvězdu o průměru 10 km, která vydává, převážně v rádiové oblasti, periodické záblesky. Záblesky jsou pozorovatelné i ve vizuálním oboru, z 18. mag. zjasní při záblesku o 3 mag.
Mlhovinu objevil v roce 1731 John Bevis. Později, ale nezávisle ji roku 1758 znovuobjevil i Charles Messier při pátrání po Halleyově kometě, jejíž návrat byl na tento rok předpovězen. Právě tato mlhovina přivedla Messiera na vytvoření známého katalogu nesoucího jeho jméno. Messier chtěl tímto katalogem předejít záměnám komet, které vyhledával, za mlhoviny. Katalog by poprvé vydán v roce 1771 a obsahoval 45 objektů. Byl neustále doplňován a jeho poslední verze obsahuje 110 objektů. Název „Krabí“ dostala mlhovina až v roce 1844 podle kresby Lorda Rosse, kde připomínala nohy korýše. Krabí mlhovina je viditelná již v malém dalekohledu jako mlhavý nepravidelný obláček o rozměrech 4′ x 6′ a jasnosti 8.4 mag. Krása jemné struktury a barevných odstínů vyvržené hmoty vynikne ale až na fotografii pořízené větším přístrojem.

Tuto mlhovinu jsme fotografovali různými přístroji a je zajímavé srovnání, jakých výsledků lze dosáhnout digitální zrcadlovkou, malou nechlazenou CCD kamerou nebo profesionální CCD kamerou chlazenou tekutým dusíkem za velkým teleskopem o průměru 1 m.

M1_m Canon EOS + ED 120/900 (digitální zrcadlovka s delším ohniskem)
Datum: 11.3.2007 20:00 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
Fotoaparát: Canon EOS 20D
Součet 5 snímků, Expozice: 5 x 5 min, ISO = 400
Pointace: autoguider za refr. ED 80/600
Pozorovací stanoviště: Valcha
Podmínky: horší (pouliční osvětlení), – 2°C, mírná namrzající mlha.
Zpracování: Pomocí SubRaw odečten temný snímek. Součet a další úpravy ve Photoshopu CS2.
Poznámka: Z neznámých důvodů byla bohužel většina snímků chybně pointována. Nakonec jsem se rozhodl alespoň pokusně zpracovat několik vybraných snímků. Protože ale výsledná kvalita přeci jen nebyla úplně dobrá, je výsledný snímek zobrazen v menším zvětšení.
Sever je na snímku nahoře, mírně vpravo.
M1f_m Canon EOS + ED 80/600 (digitální zrcadlovka s kratším ohniskem)
Datum: 20.8.2009 0:53-2:19 UT
Objektiv: Refraktor C-80ED 80/600
Fotoaparát: Canon EOS 20D
Součet 9 snímků, Expozice: 9 x 8 min, ISO = 1600
Pointace: TVGuider za ED 80/600
Pozorovací stanoviště: Bažantnice
Podmínky: Dobré, 10°C
Zpracování: Pomocí SubRaw odečten temný snímek, srovnáno a zprůměrováno v Registaru, konečné úpravy v Photoshopu.
Sever je na snímku nahoře, MHV snímku je přibližně 18 mag.
M1_G1_b_m CCD G1-300 + ED 120/900 (malá nechlazená CCD)
Datum: 31.8.2008 2:18-2:52 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
CCD: G1-0300, teplota CCD 12°C
Součet 18 snímků, Expozice: 13 x 30 s + 5 x 60 s
Montáž SkyScan EQ6 (bílá) bez pointace
Pozorovací stanoviště: Bažantnice
Zpracování: CCD načteno a odečten temný snímek v programu SIMS, vystředěno Registarem, součet a úpravy jasu a kontrastu v Photoshopu CS2.
Sever je na snímku vlevo mírně nahoře.
M1c_G1_1400_m CCD G1-1400 + ED 80/600 (nechlazená CCD) – díky UHC filtru je prokreslenější struktura mlhoviny než na předchozím snímku.
Datum: 6.4.2010 22:20-23:30 UT
Objektiv: Refraktor C-80ED 80/600
Filtr: Baader UHC-S na zvýraznění struktury
CCD: G1-1400, teplota CCD 8°C
Součet 11 snímků, Expozice: 11 x 5 minut
Montáž SkyScan EQ6 (bílá), pointace TVGuider za ED 80/600
Pozorovací stanoviště: Valcha
Podmínky: Dobré, -1°C , MHV snímku je přibližně 17 mag.
Zpracování: SIMS použit na snímání a odečtení Dark a Flat, AstroArt na konverzi, sesazeno a zprůměrováno v Registaru, konečné úpravy v Photoshopu.
Sever je na snímku vpravo nahoře. Velký snímek je plná velikost CCD.
M1_2013_m Chlazená CCD G2-8300 + ED 120/900 – úzkopásmový H-alfa filtr dobře prokreslil strukturu mlhoviny a zmenšil průměry hvězd
Datum: 26.11.2013 23:00 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
CCD: G2-8300, filtr: H-alfa, teplota čipu -40°C
Expozice: 10 x 10 minut
Montáž SkyScan EQ6 (bílá), mimoosá pointace G1-1400
Pozorovací stanoviště: Plzeň – Lhota
Podmínky: dobré, -8°C
Zpracování: nasnímání, odečtení Dark a Flat a složení v SIPS, konečné úpravy ve Photoshopu
Sever je na snímku nahoře
M1_3a_m CCD HoLiCam + Cassegrain 1m (profesionální CCD)
Datum: 6.10.2007 4:30-6:40 UT, 7.10.2007 3:00-5:45 UT
Cassegrain Nasmyth Telecope, D = 106.5 cm, f = 14.5 m
CCD HoLiCam: 1024 x 2048, Binding 2 x 2
Z důvodu malého zorného pole musel být objekt rozdělen na horní a dolní část
Expozice: (počet pro dolní / horní část): Filtr N: (11/9) x 3 minut, R: (3/3) x 5 minut, V: (4/4) x 5 minut, B: (5/4) x 5 minut, H-alfa: (4/8) x 5 minut
Pozorovací stanoviště: Hoher List (Německo)
Podmínky: dobré
Zpracování: AstroArt, Registar, Photoshop
Postup složení barev: RN(B+Ha) + obarvený Bez filtru.
Sever je na snímku vlevo.