Minislovníček: Astronomie

Toto je 1. článek z 38 ze série Minislovníček

stargazers_learn_about_the_night_sky_at_an_observa_515d536f2ePokud bychom chtěli přesněji vysvětlit co je to astronomie, definice by zněla přibližně takto:

Astronomie je jedna z přírodních věd, která se zabývá vesmírem jako celkem. Tato věda zkoumá např. jak vesmír vznikl, jakým prošel vývojem, jaká je jeho podstata a stavba, jakým způsobem je v něm rozložena hmota, jak se pohybují a jak na sebe vzájemně působí jednotlivá vesmírná tělesa, či jejich soustavy. Astronomie je tedy nauka o všem, co se nachází za hranicemi zemské atmosféry (nicméně i Země je jedním z vesmírných těles). Lidově v češtině tuto nauku o vesmíru označujeme pojmem hvězdářství. Astronomie však pochází ze dvou řeckých slov: astron a nomos. Slovo astron znamená hvězdu, slovem nomos je označen zákon.

Je všeobecně známo, že astronomie má své počátky už v nejrannějším starověku a je proto jednou z nejstarších věd vůbec. Za staletí prošla složitým vývojem a v některých obdobích poněkud stagnovala, v jiných se rozvíjela intenzivněji.

Jedno z přelomových období nastalo v průběhu 16. století, které je označeno pojmem „zlatá éra renesanční astronomie“. V této době hlavně zásluhou Mikuláše Koperníka, Galilea Galilei, Tycha Braha, Isaaca Newtona, Johanna Keplera, a dalších velikánů té doby vznikl zcela jiný pohled na uspořádání světa. Zároveň v té době byly položeny základny modernějšího pojetí astronomie.

Astronomie není vědou izolovanou. Jedná se o soubor velkého množství dalších přírodních věd, které se dělí do několika podružných skupin. Astronomii po dlouhou dobu provázela i astrologie. Ta na rozdíl od astronomie nepoužívala vědecké metody poznání a proto postupně degenerovala a dnes ji nemůžeme počítat do oblasti vědeckých disciplín.

Navigace v sériiMinislovníček: Bailyho perly >>