Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Fotogalerie – Galaxie M101 Větrník

Její ramena jsou natolik rozsáhlá, že některé části William Herschel zařazoval do svého katalogu jako samostatné objekty, kterým přiřazoval vlastní čísla. V NGC katalogu je jich evidováno celkem devět: NGC 5447, 5449, 5450, 5451, 5453, 5455, 5458, 5461, 5462, 5471. M101 je pro svou malou plošnou jasnost (14.9 mag.) velmi obtížný objekt k fotografování i k pozorování. Ke spatření rozvinutých spirálních ramen je nutná naprosto tmavá obloha.

První snímek byl pořízen digitální zrcadlovkou. Přestože expozice byly poměrně dlouhé, velká galaxie s malou plošnou jasností se zobrazila relativně slabá. Z toho důvodu byl zveřejněn jen celkový snímek s malým zvětšením. Kromě galaxie M 101 se na snímku nachází další dvě galaxie NGC 5477 a NGC 5473. NGC 5477 o rozměrech 1.6? x 1.3? a jasnosti 14.0 mag. (povrchová jasnost 14.7 mag.) se nachází vlevo dole od M101. Další galaxie NGC 5473 o rozměru 2.2? x 1.7? a jasnosti 11.4 mag. (povrchová jasnost 12.8) vypadá na snímku jako rozostřená hvězdička – malá, jasná, vlevo mírně nahoře.

M101_8a_m Datum: 24.8.2008 22:30 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
Fotoaparát: Canon EOS 20D
Součet 8 snímků, Expozice: 8 x 5 minut, ISO = 800
Pointace: TVGuider za ED 80/600
Pozorovací stanoviště: Bažantnice
Zpracování: Pomocí SubRaw odečten temný snímek. Součet a další úpravy ve Photoshopu CS3
Podmínky: Dobré, 3°C, mírná rosa, fotografováno v relativně nízké výšce blízko dolní kulminace (30° nad obzorem).
Sever je na snímku vlevo mírně nahoře.

Další pokus byl proveden o 2 roky později. Byl použit stejný dalekohled, ale místo digitálního fotoaparátu byla použita černobílá nechlazená CCD kamera G1-1400. Protože nebyl k dispozici autoguider, byla zvolena velmi krátká expozice 1 minuta. I přesto musel být přibližně každý třetí snímek vyřazen z důvodu periodické chyby montáže. Na pořízených snímcích byla galaxie velmi slabá, ale snímků bylo k dispozici téměř 50. Po sečtení všech se ale projevil velký šum způsobený vysokou teplotou a jejím mírným poklesem, který nelze odečíst Dark snímkem. Proto bylo nakonec použito jen 20 snímků.

M101_soucet32c_m Datum: 11.6.2010 22:25-22:48 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
CCD: G1-1400 + filtr CLS
Součet 20 snímků, Expozice 20 x 60 s
Teplota čipu 21°C, montáž EQ6 bez pointace.
Zpracování: Nasnímáno v SIMS, odečtení Dark a Flat a složení v SIMS, zvýraznění v Photoshopu.
Pozorovací stanoviště: Rokycany
Pozorovací podmínky: světlá obloha, vysoká teplota.

Předchozí černobílý snímek byl ještě obarven pomocí prvního snímku.

M101_soucet32e_m Spojení předchozích dvou snímků
Černobílý snímek z 11.6.2010 ze CCD kamery byl obarven pomocí snímku z Canonu z 24.8.2008.

Další snímky byly pořízeny opět stejným dalekohledem, ale novou chlazenou CCD kamerou. Díky tomu je výrazně nižší šum.

Supernova SN2011fe v M101

24.8.2011 byla na Palomaru, pomocí robotického 122 cm dalekohledu, objevena supernova SN2011fe (PTF11kly). V době objevu měla 17.2 magnitudy. Při prohlížení předchozích snímků bylo zjištěno, že o den dříve, na snímku s limitní magnitudou 20.6 mag, není na místě supernovy nic. Supernova se nachází v blízké galaxii M101 v souhvězdí Velké Medvědice, ve vzdálenosti 25 miliónů světelných let. Jde o nejbližší supernovu tohoto typu za několik desetiletí. Supernova je typu Ia. To znamená, že je způsobena výbuchem bílého trpaslíka, který v závěrečném stadiu, kdy spaluje převážně uhlík a kyslík, zažehne vodík na svém povrchu, který nasbíral ze svého průvodce, většinou rudého obra. Protože tito bílí trpaslíci zažehnou explozi při stejném množství paliva (při dosažení Chandrasekharovy meze), mají stejnou absolutní jasnost, lze díky tomu spočítat jejich vzdálenost. Proto se tento typ supernov používá jako standardní svíčky na určování vzdálenosti.

M101_animace

V době pořízení prvního snímku byla supernova v maximu, měla 10. magnitudu. Byla jasnější než jádro galaxie. Bylo jí možno pozorovat už malým astronomickým dalekohledem a na snímku patří k nejjasnějším objektům. 8 měsíců po prvním snímku byl pořízen další snímek. Na něm je supernova stále vidět, ale již jako slabá hvězdička, z 10. magnitudy klesla její jasnost na 16. magnitudu.

M101_2011_m Datum: 3.9.2011 19:24-20:53 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
CCD: G2-8300, filtr Clear, chlazeno na -20°C
Expozice: 8 x 3 minuty
Mimoosá pointace přes G1-1400
Zpracování: Nasnímáno v SIMS, odečtení Dark a Flat a složení v SIMS, zvýraznění v Photoshopu.
Pozorovací stanoviště: Dvůr H+P
Pozorovací podmínky: Světlá obloha, neustále přecházely mraky (vybráno 8 z 29 snímků)
M101_20120517c_m Datum: 17.5.2012 20:55 UT
Objektiv: Refraktor ED 120/900
CCD: G2-8300, filtr Clear, chlazeno na -20°C
Expozice: 8 x 2 minuty
Mimoosá pointace přes G1-1400
Zpracování: Nasnímáno v SIPS, odečtení Dark a Flat a složení v SIMS, zvýraznění v Photoshopu.
Pozorovací stanoviště: Dvůr H+P
Pozorovací podmínky: Světlá obloha