Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Fotogalerie – Galaxie v Trojúhelníku M33

V malém dalekohledu ale není vidět příliš podrobností, protože galaxie má velmi malou plošnou jasnost. Krása této galaxie vynikne až na fotografiích, které ukáží její spirální ramena, podle kterých se někdy nazývá Větrník. Jasnost 6.7 mag., rozměry 70′ x 40′.


Snímky jsou řazené od nejnovějšího

Po 2 letech jsme mohli vyfotografovat M33 opět novou technikou, tentokráte chlazenou CCD kamerou G2-8300. Změnil se i objektiv – byl použit Megrez 90/558 s rovnačem pole. Bohužel nebyl čas vytvořit kompletní barevnou fotografii, ale byl získán pouze černobílý obraz. Ten byl mírně obarven pomocí snímku z 5.9.2005. Proti předchozímu snímku se díky použitému objektivu zlepšila bodovost hvězd v celém poli, ale ještě bude nutné dofotit minimálně červený kanál.

M33d2012_m Datum: 13.8.2012 23:26-0:56 UT
Objektiv: Refraktor Megrez 90 APO 90/558 + rovnač pole WO P-Flat4 (0.8x)
CCD: G2-8300, chlazeno na -30°C, binning 1×1
Expozice 18 x 5 minut (celkem 90 minut)
Pointace: G1-1400 za ED80/600
Pozorovací podmínky: Dobré
Pozorovací stanoviště: Bažantnice
Zpracování: SIMS použit na snímání, odečtení Dark a na sečtení snímků. Zvýraznění a konečné úpravy v Photoshopu.
Obarveno pomocí snímku z 5.9.2005
Sever je na snímku vpravo

Další snímek vzniknul za stejným objektivem, jako první snímky, ale s použití nechlazené CCD kamery G1-1400. Jednalo se spíše o pokusné snímky, protože pozorovací podmínky byly velice špatné na fotografování tak plošně slabého objektu, že se mi ani nechtělo vytahovat autoguider. Bez autoguideru musela být expozice zkrácena na 1 minutu, při které sice některé snímky jsou vlivem periodické chyby ujeté, ale zbude dost dobře pointovaných snímků. Výsledný černobílý snímek byl obarven pomocí předchozího snímku z 5.9.2005. Ten, protože byl pořízen přes digitální fotoaparát s IR blokačním filtrem, nezobrazuje červené emisní mlhoviny v ramenech galaxie a proto tyto mlhoviny nejsou ani správně obarveny na novém snímku. Nepřesná pointace montáže se projevila na zbytkovém šumu. Proto byl tento obarvený snímek ještě sečten s předchozím z 5.9.2005. Tím vzniknul snímek s lépe prokresleným slabými partiemi spirálních ramen, ale jinak velice podobný předchozímu. Na kvalitativně lepší snímek je nutné použít delší pointované expozice a vyčkat na lepší pozorovací podmínky nejlépe s nízkou teplotou.

M33b2_m Datum: 11.9.2010 23:18 UT
Objektiv: Refraktor C-80ED 80 / 600
CCD: G1-1400 + CLS filtr, teplota čipu: 11.4°C
Součet 23 snímků, Expozice: 23 x 60 s
Obarveno pomocí předchozího snímku z 5.9.2005
Bez pointace, jen vybrány dobré snímky
Pozorovací stanoviště: Valcha
Pozorovací podmínky: horší – zákal z rozpadlých cirů, MHV=5.9
Zpracování: SIMS použit na snímání, odečtení Dark a Flat a na sečtení snímků. Zvýraznění a konečné úpravy v Photoshopu.
Sever je na snímku nahoře.

Další snímek vznikl při testování CCD kamery G1-0300. Snímek trpí několika vadami. Především objektiv vykazuje velkou sférickou vadu. Pro získání lepších detailů na slabých spirálních ramenech by bylo vhodné použít delší ohnisko a prodloužit expozici. Přesto je zajímavé srovnání s předchozím snímkem pořízeným digitálním fotoaparátem a větším objektivem.

M33_G1b_m Datum: 31.8.2008 1:31 – 1:58 UT
Objektiv: Sonar 2.8 / 180 mm
CCD: G1-0300, teplota CCD 13°C
Součet 18 snímků, expozice 18 x 60 s (bez pointace nemohly být expozice delší).
Montáž SkyScan EQ6 (bílá) bez pointace
Pozorovací stanoviště: Bažantnice
Zpracování: CCD načteno a odečten temný snímek v programu SIMS, vystředěno a sečteno Registarem, úpravy úrovní v Photoshopu CS2.
MHV snímku: Na snímku lze jsou dobře viditelné hvězdy 15 magnitudy, jako slabé 16 mag. a na hranici viditelnosti i hvězdy 17 mag.
Sever je na snímku vpravo nahoře

Zpracování dalšího snímku jsem si nechal až do Vánoc. Snad i proto je již provedeno klasickým způsobem, tj. nejdříve odečtení zprůměrovaných temných snímků programem SubRaw, součet a další úpravy potom ve Photoshopu 8, vše v 16-ti bitové barevné hloubce. Protože byly fotografie pořizovány z nového stanoviště Čbán, na kterém jsou tradičně lepší pozorovací podmínky než v Bažantnici a zpracování předchozího snímku nebylo dotažené, očekával jsem podstatně lepší výsledek v porovnání s předchozím snímkem. Výsledek byl sice o něco lepší, ale ne o tolik. Na starším snímku byl výraznější jasný střed, na novějším potom slabší spirální ramena. Nakonec jsem proto ještě oba snímky vzájemně sečetl a výsledek můžete porovnat. Škoda jen, že použitý digitální fotoaparát není příliš citlivý na červenou barvu a na snímku proto nevyniknou červené emisní mlhoviny v M33, které jsou v této galaxii pozorovatelné.

M33_POL_ED_20050905m Datum: 5.9.2005 22:30 UT
Objektiv: Refraktor C-80ED 80 / 600
Fotoaparát: Canon EOS 20D
Součet 7 snímků + předchozího z 10.8.2005
ISO = 3200
Expozice: 175, 240, 299, 362, 386, 495, 515 s.
Pointace: okem přes Meada 200/2000 + okulár 12 mm.
Sever je na snímku nahoře.

M33 patřila k prvním objektům vyfotografovaným naším novým digitálním fotoaparátem Canon EOS 20D. V začátcích nebyly odečítány temné snímky, zpracování bylo pouze v 8 bitech. Přesto nás výsledek příjemně překvapil.

M33_POL_ED_20050809_m Datum: 10.8.2005 00:53 UT
Objektiv: Refraktor C-80ED 80 / 600
Fotoaparát: Canon EOS 20D
Součet 5 snímků, ISO = 3200
Expozice: 315, 456, 493, 192, 146 s.
Pointace: okem přes Meada 200/2000 + okulár 12 mm.
Sever je na snímku vlevo nahoře.