Pozorování meteorů v roce 2013

Na Expedici 2013 se meteory pozorovaly celkem pět nocí. Bohužel kvůli měsíčním fázím tento rok Expedice končila ještě před maximem Perseid, tudíž se nepodařilo zachytit takové množství meteorů, jako v roce předchozím. První pozorovací noc se uskutečnila na přelomu července a srpna, další dvě pak v prvních srpnových dnech, kdy byla ještě aktivita Perseid poměrně slabá. Po těchto třech nocích následovaly dvě, které byly zatažené a tak se meteory sledovat nedaly. Pak se opět nebe rozjasnilo a bylo možné strávit noc pod hvězdnou oblohu. Bohužel to bylo na delší dobu naposledy, protože další čtyři noci se kvůli nepříznivému počasí pozorovat nedalo. Až úplně poslední noc Expedice 2013 se situace zlepšila a tak bylo možné se ještě jednou vydat na „lov“ meteorů.

IMG_1077-meteor-2První pozorovací noc na Expedici a zároveň první pozorování meteorů v roce 2013 proběhlo z 31. července na 1. srpna. Sledovala je čtyřčlenná skupinka, která za celkovou dobu 9 hodin, 8 minut a za značného spadu rosy zaznamenala dohromady 133 meteorů. Téměř dvě třetiny z nich byly zařazeny mezi sporadické, Perseidy netvořily ani čtvrtinu. V době pozorování bylo nebe čisté, oblačnost se objevila pouze v době, kdy měli pozorovatelé přestávku a byli na tzv. půlnoční svačince. Později se opět vyjasnilo a dalo se pozorovat dále. K ránu vyšel Měsíc a rušil zejména na východním obzoru. Další pozorování proběhlo hned následující noc a podmínky byly ještě lepší. Za celou noc se neobjevila vůbec žádná rušivá oblačnost a i Měsíc vyšel později. Pozorovací interval proto byl o něco delší (v součtu téměř 13,5 hodiny), a protože do skupiny přibyl i jeden pozorovatel, celkový počet meteorů stoupl na 230. Tentokrát přibylo meteorů, přiřazených ke komplexu rojů v oblasti Vodnáře na úkor sporadických, počet Perseid stoupl jen velmi málo. I další noc se vydařila, navíc byla nezvykle teplá a téměř bez rosy. Meteory sledovaly dvě skupiny o celkovém počtu sedm pozorovatelů. Zřejmě kvůli tomu, že mezi nimi byli i nováčci, kteří většinou příliš meteorů nezachytili, jich bylo tuto noc zaznamenáno jen 202, přestože celkový čas pozorování přesáhl 19 hodin. Co se týče zastoupení rojů, Perseidy mírně stouply, aktivita meteorů v okolí Vodnáře poněkud poklesla, počty sporadických se prakticky nezměnily. Čtvrté pozorování proběhlo po dvou zatažených nocích. I tentokrát se meteorům věnovalo sedm pozorovatelů a ti zaznamenali 370 „úlovků“ za 22 hodin a 47 minut. Z napozorovaných dat je jasně vidět, že se blížilo maximum Perseid. Jejich počty výrazně stouply, snížil se počet meteorů komplexu u Vodnáře i sporadických meteorů. Přibyl také nový roj, kappa Cygnidy, který měl zastoupení 10,5 %. Pátá a zároveň poslední pozorovací noc na Expedici 2013 se uskutečnila dva dny před maximální frekvencí Perseid, a proto se do pozorování zapojilo nejvíce účastníků. Bylo jich celkem třináct a dohromady utvořili tři skupiny. Bohužel se nepodařilo pozorovat celou noc, protože po necelých třech hodinách se na oblohu nasunula oblačnost a muselo se skončit. Celkový napozorovaný čas za tuto noc byl 28 hodin, 36 minut a do protokolů zaznamenali zapisovatelé 455 meteorů. Perseid bylo více než polovina celkového počtu, sporadických přes 20 %, zbylé roje nepřekročily 15 %.

V průběhu Expedice 2013 se do pozorování meteorů aktivně zapojili snad všichni účastníci, 19 přímo pozorovalo a v úloze zapisovatelů se vystřídali 4. Celkový počet pozorování byl 36, napozorovaný čas 93 hodin a 1 minuta a v protokolech se objevilo dohromady bezmála 1 400 záznamů – přesně 1 390. Meteory se vizuálně sledovaly pět nocí. Po kontrolách musela být z dalšího zpracování vyřazena čtyři pozorování od začínajících pozorovatelů, která nesplňovala potřebné požadavky. Jednalo se celkem o 11 hodin a 20 minut, během kterých byly zaznamenány 102 meteory. Další tři meteory byly vyřazeny kvůli chybějící rojové příslušnosti. Celkem bylo do SMPH odesláno k dalšímu zpracování 32 pozorování od 17 pozorovatelů o celkové délce 81 hodin a 41 minut, obsahující 1 285 meteorů. Více podrobností naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2013.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2013, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 5 1 114 min 355
2 Lukáš Winkler 4 890 min 312
3 David Prudek 4 511 min 113
4 Jiří Příbek 3 507 min 87
5 Tomáš Nejdl 2 332 min 39
6 Dita Větrovcová 3 179 min 39
7 Martin Brada 1 165 min 22
8 Michal Bareš 1 150 min 42
9 Marek Popp 1 147 min 45
10 Lumír Honzík 1 145 min 39
11 Do Duc Huy 1 135 min 33
12 Ondřej Trnka 1 131 min 39
13 Jiří Polák 1 130 min 33
14 Martin Adamovský 1 125 min 39
15 Martin Wolmut 1 100 min 16
16 Jan Mocek 1 85 min 21
17 David Štych 1 55 min 11
C E L K E M 32 4 901 min 1 285

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování

  Pořadí   Jméno pozorovatele   Noci Čas   Meteory Důvod
1 Ondřej Brichta 1   162 min 7   nezkušený pozorovatel
2 Jakub Brichta 1   98 min 7   nezkušený pozorovatel
3 Tomáš Nejdl 1   140 min 14   nezkušený pozorovatel
4 David Štych 1   280 min 74   nezkušený pozorovatel
C E L K E M 4 680 min 102 x

 

Třetí tabulka obsahuje počty meteorů, které nebyly započítány

  Pořadí   Jméno pozorovatele   Noci   Meteory Důvod
1 Do Duc Huy 1 2   chybějící rojová příslušnost
2 Ondřej Trnka 1 1   chybějící rojová příslušnost
C E L K E M 2 3 x

 

Poslední tabulka uvádí seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci

Pořadí   Jméno zapisovatele   Noci   Čas   Záznamy  
1 David Prudek 4 506 min 506
2 Dita Větrovcová 4 435 min 376
3 Michal Hron 2 305 min 179
4 Jakub Suchý 1 146 min 188
5 Jiří Příbek 1 110 min 77
6 Jan Mocek 1 63 min 64
C E L K E M 13   1 565 min   1 390

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (1 285) a záznamů (1 390) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.