Pozorování meteorů v roce 2015

Vizuální pozorování meteorů je již po několik let na výrazném ústupu a skupina pozorovatelů kolem Hvězdárny a planetária Plzeň je jednou z mála, která se mu ještě věnuje. Ostatní amatérští astronomové obvykle přešli buď na pozorování pomocí speciálních TV kamer, nebo meteory zcela opustili a věnují se jiným programům.

Hvězdárna a planetárium Plzeň také vlastní jednu kameru na sledování meteorů, ale souběžně s jejím provozem stále pokračuje i vizuální pozorování. Jedná se o jeden z nočních programů, který se provozuje již několik desítek let na pravidelných Letních astronomických praktikách – Expedicích. Dále se v průběhu roku konají i jiné pozorovací akce, kde se někdy sledují i meteory. V období činnosti významných rojů se pak plánují krátkodobá pozorování, která se zaměřují právě jen na jejich sledování. Například na období kolem maxima Geminid byly roku 2015 naplánované celkem tři pozorovací noci, ale kvůli zatažené obloze se nepodařilo uskutečnit ani jednu z nich.

IMG_9082První pozorování meteorů v roce 2015 se uskutečnilo na jarním pozorovacím víkendu v Rokycanech. Ten proběhl v termínu 24. až 26. dubna a hned první noc byla jasná obloha. Meteorům se věnovali dva astronomové – jeden sledoval oblohu a druhý meteory zapisoval do protokolů. Během pozorovacího intervalů o celkové délce 90 minut zaznamenali 12 meteorů, z toho jen tři náležely k Lyridám, protože jejich aktivita tou dobou již končila.

S výjimkou tohoto se všechna ostatní pozorování meteorů roku 2015 na Plzeňsku uskutečnila během Expedice. Tentokrát byl z hlediska pozorování Perseid její termín i fáze Měsíce ideální a také počasí v první půli bylo velmi dobré. Díky tomu se podařilo meteory pozorovat celkem sedm nocí a zaznamenat jich poměrně značné množství. Dvě noci kolem maxima se do sledování meteorů zapojila trojice skupin, tři noci je sledovaly dvě skupiny a zbývající dvě noci pak jediná skupina. Kvůli očekávané vysoké frekvenci se po celou dobu Expedice zavedl zjednodušený režim hlášení, při kterém se kromě času a čísla pozorovatele zaznamenávaly pouze dva údaje: jasnost a rojová příslušnost. Rozlišovaly se dva samostatné roje (Perseidy a kappa Cygnidy) a jeden komplex rojů s radianty pod Pegasem (označován jako DIV). Zbylé meteory se řadily mezi sporadické. Více podrobností naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2015.

Počasí na začátku Expedice 2015 umožnilo sledovat meteory čtyři noci za sebou. Následovala jedna zatažená noc a po ní opět jedna jasná, kdy se však kvůli oblačnosti dalo pozorovat jen krátce. Dalších pět nocí byla obloha pokryta mraky a hvězdy se na ní ukázaly až v úplném závěru akce. Díky tomu se dalo opět pozorovat poslední dvě noci Expedice.

První pozorování meteorů proběhlo 10./11. srpna, což byla úplně první noc akce. Meteory sledovaly dvě skupiny s celkem 12 členy, kteří v součtu za 21 hodin a 40 minut zaznamenali 369 meteorů. Největší podíl (47,2 %) měly sporadické, následovaly Perseidy (29,8 %), na třetím místě byl komplex rojů DIV (14,6 %) a nejméně jich náleželo ke kappa Cygnidám (8,4 %). Pozorovat se dalo bez problémů celou noc, pouze zpočátku trochu rušil Měsíc.

Následující noc nejprve vypadala, že bude zatažená, ale nakonec se přeci jen vyjasnilo. Bylo to ale až v pozdních hodinách a kvůli tomu se do pozorování dala jen dvojice pozorovatelů s jednou zapisovatelkou. Celkem vydrželi oblohu sledovat jen 1 hodinu 35 minut a nahlásili 17 meteorů. Tentokrát již dominovaly Perseidy (58,8 %), následované sporadickými meteory a kappa Cygnidami (oboje 17,6 %), poslední zůstal komplex DIV (5,9 %).

Další pozorování připadlo na 12/13. srpna, což byla noc, kdy měly Perseidy maximum. Počasí bylo takřka ideální a sledovat meteory se vydalo 19 účastníků Expedice, tedy prakticky všichni. Utvořili tři skupiny a v součtu za tuto noc sledovali oblohu 42 hodin 39 minut. Zaznamenali 1 309 meteorů, v nichž jasně převládaly Perseidy (79,8 %). Zbytek byl rozdělen mezi sporadické (10,4 %), komplex rojů DIV (5,0 %) a nejméně bylo kappa Cygnid (4,2 %). U osmi meteorů nebyla určena rojová příslušnost. Tato noc byla díky maximu rekordní jak v celkové délce pozorování, tak i v počtu zaznamenaných meteorů.

Čtvrtá pozorovací noc byla z 13. na 14. srpna a tou dobou stále ještě vykazovaly Perseidy vysokou aktivitu. Protože se ale muselo pozorování na nějakou dobu přerušit kvůli oblačnosti, jsou celkové výsledky již o trochu slabší. Opět fungovaly tři skupiny s celkem 19 členy, které za 34 hodin 30 minut zaznamenaly celkem 795 meteorů. Nepřekvapivě bylo opět nejvíce nahlášených meteorů Perseidy (68,9 %). Na dalších místech byly sporadické (16,1 %), kappa Cygnidy (8,4 %) a tentokrát bylo nejméně meteorů od komplexu DIV (6,4 %). Jeden meteor zůstal s neurčenou rojovou příslušností.

IMG_1603_POL_vPo jedné zatažené noci se další pozorování uskutečnilo 15./16. srpna. Obloha byla sice jasná, ale družicové snímky svědčily o tom, že to nebude mít dlouhé trvání. Přesto se do pozorování zapojily dvě skupiny s celkem osmi členy. Bohužel pesimistická předpověď se naplnila do puntíku a po pár desítkách minut pozorování se začala na oblohu nasouvat oblačnost. Pozorování muselo být předčasně ukončeno a dat z této noci není mnoho. Celkově se pozorovalo 3 hodiny 38 minut a v protokolech se objevilo jen 59 meteorů. Podíl Perseid se již hodně snížil, bylo jich 33,9 %. Na druhém místě byly sporadické (28,8 %), těsně následované kappa Cygnidami (27,1 %) a zbylých 10,2 % patřilo komplexu DIV.

Po této sérii pozorování následovalo několik zatažených nocí a další sledování meteorů se mohlo uskutečnit až v samém závěru Expedice 2015. Noc 21./22. srpna byla sice celou dobu jasná, ale bylo znát, že od maxima Perseid již uplynulo více než týden, protože počty spatřených meteorů se výrazně snížily. Dvě skupiny s celkem osmi členy za celkový čas rovných 14 hodin napozorovaly 147 meteorů. Tentokrát byly na prvním místě sporadické meteory s 42,9 %, Perseidy se svým podílem 24,5 % se musely smířit s druhým místem. Komplex DIV měl 19,7 % a peloton uzavíraly kappa Cygnidy s 12,9 %.

Úplně poslední pozorování nejen Expedice 2015, ale i celého roku proběhlo v noci 22./23. srpna. I tato noc byla zcela bez mráčku a nabízela velmi dobré podmínky. Protože se meteorům věnovalo jen šest astronomů, byli sloučeni do jedné skupiny. Napozorovali v součtu 15 hodin 51 minut a spatřili 164 meteorů. Rozložení podle rojů bylo podobné jako v předchozí noci. První místo získaly sporadické meteory se 42,7 %, druhé Perseidy s 25,0 %, třetí místo měl komplex DIV se 17,1 % a zbývajících 15,2 % patřilo kappa Cygnidám.

Za celý rok 2015 se do pozorování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 23 amatérských astronomů. Většina z nich, konkrétně 14, pouze pozorovala, 7 si vyzkoušelo jak pozorování, tak i zápis údajů a 2 zastávali pouze funkci zapisovatele. Celkový počet pozorování byl 68, napozorovaný čas 135 hodin 23 minut a v protokolech se objevilo v součtu 2 872 záznamů. Vizuální pozorování proběhlo během osmi nocí. Po nezbytných kontrolách bylo z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeno 20 pozorování. Někdy se jednalo o nezkušené pozorovatele, jejichž výsledky neměly požadovanou kvalitu, dále byly vyřazeny příliš krátké intervaly nebo meteory s neurčenou rojovou příslušností. Dohromady se jednalo o 20 hodin 22 minut a 389 meteorů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 48 pozorování od 18 pozorovatelů o úhrnné délce 115 hodin a 1 minuta, obsahující 2 483 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2015, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 8 1 255 min 378
2 Lukáš Winkler 6 1 150 min 500
3 Matěj Otýs 4 615 min 265
4 Marek Popp 4 465 min 137
5 David Prudek 3 462 min 163
6 Jan Šemora 3 444 min 92
7 Tomáš Pekárek 3 400 min 99
8 Lumír Honzík 2 320 min 136
9 Adam Pazderka 3 319 min 145
10 Martin Wolmut 2 244 min 88
11 Ondřej Krš 3 231 min 69
12 Jiří Polák 1 230 min 122
13 Michal Bareš 1 208 min 108
14 Roman Čečil 1 190 min 33
15 Ondřej Trnka 1 160 min 93
16 Vojtěch Ježek 1 100 min 25
17 Do Duc Huy 1 86 min 26
18 Tomáš Nejdl 1 22 min 4
C E L K E M 48 6 901 min 2 483

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod
1 Ondřej Krš 4 210 min 44 krátké intervaly, nekvalitní data
2 Tomáš Pekárek 1 200 min 131 nezkušený pozorovatel
3 Krištof Brichta 3 183 min 40 krátké intervaly, nekvalitní data
4 Jan Šemora 1 155 min 25 nezkušený pozorovatel
5 Vojtěch Ježek 3 152 min 64 krátké intervaly, nekvalitní data
6 Adam Pazderka 1 110 min 47 nezkušený pozorovatel
7 Ondřej Brichta 1 100 min 16 nezkušený pozorovatel
8 Dita Větrovcová 1 61 min 1 příliš málo meteorů
9 Ondřej Trnka 1 33 min 9 krátké intervaly
10 Do Duc Huy 1 18 min 5 krátký interval
11 Lumír Honzík 2 6 meteory bez rojové příslušnosti
12 Martin Wolmut 1 1 meteor bez rojové příslušnosti
C E L K E M 20  1 222 min 389 x

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Dita Větrovcová 8 1 060 min 871
2 Ondřej Brichta 2 365 min 615
3 Jakub Suchý 2 332 min 615
4 Matěj Otýs 1 215 min 137
5 Tomáš Nejdl 1 170 min 51
6 Michal Bareš 1 135 min 199
7 Michal Rottenborn 1 115 min 289
8 David Prudek 1 50 min 42
9 Jiří Polák 1 30 min 53
C E L K E M 18 2 472 min 2 872

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (2 483) a záznamů (2 872) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.