Pozorování meteorů na Expedici 2017 – Tabulky s napozorovanými daty

Podrobné tabulky s napozorovanými daty. Obsahují rozepsané jednotlivé pozorovatele, jejich čas pozorování, počty meteorů, rojové příslušnosti a celkové frekvence.

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře je označeno pozorování, které bylo zkráceno o jeden interval.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
SDA = jižní delta Aquaridy
CAP = alfa Capricornidy
ANT = antihelionový zdroj
SPO = sporadické meteory

 

Noc 22./23. července 2017

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Tomáš Nejdl 240 min 6 23,1 % 2 7,7 % 2 7,7 % 2 7,7 % 14 53,8 % 26 6,5
Jan Šemora 240 min 5 15,2 %   0,0 % 2 6,1 % 2 6,1 % 24 72,7 % 33 8,3
Matěj Otýs 240 min 8 21,1 %   0,0 % 4 10,5 % 2 5,3 % 24 63,2 % 38 9,5
Tomáš Pekárek 240 min 6 10,5 % 1 1,8 % 5 8,8 % 3 5,3 % 42 73,7 % 57 14,3
CELK. 960 min 25 16,2 % 3 1,9 % 13 8,4 % 9 5,8 % 104 67,5 % 154 Ø 9,6

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Václav Kalaš 186 min 10 35,7 % 2 7,1 % 3 10,7 % 5 17,9 % 8 28,6 % 28 9,0
Michal Polák 153 min 14 45,2 % 1 3,2 % 5 16,1 % 4 12,9 % 7 22,6 % 31 12,2
Vojtěch Suchánek 10 min                     0 0,0
David Prudek 166 min 7 41,2 % 2 11,8 % 1 5,9 % 3 17,6 % 4 23,5 % 17 6,1
CELK. 515 min 31 40,8 % 5 6,6 % 9 11,8 % 12 15,8 % 19 25,0 % 76 Ø 8,9

 


 

Noc 23./24. července 2017

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Tomáš Nejdl 34 min 1 12,5 % 1 12,5 %   0,0 %   0,0 % 6 75,0 % 8 14,1
Jan Šemora 34 min 1 14,3 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 6 85,7 % 7 12,4
Tomáš Pekárek 33 min 1 11,1 %   0,0 %   0,0 % 1 11,1 % 7 77,8 % 9 16,4
Martin Tran 33 min   0,0 %   0,0 % 1 16,7 %   0,0 % 5 83,3 % 6 10,9
David David 34 min   0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 6 100,0 % 6 10,6
CELK. 168 min 3 8,3 % 1 2,8 % 1 2,8 % 1 2,8 % 30 83,3 % 36 Ø 12,9

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Václav Kalaš 23 min 1 12,5 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 7 87,5 % 8 20,9
David Prudek 12 min 1 25,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 3 75,0 % 4 20,0
CELK. 35 min 2 16,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 83,3 % 12 Ø 20,6

 


 

Noc 29./30. července 2017

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Tomáš Nejdl 247 min 16 19,8 % 5 6,2 % 1 1,2 % 3 3,7 % 56 69,1 % 81 19,7
Jan Šemora 247 min 21 18,3 % 3 2,6 % 1 0,9 % 4 3,5 % 86 74,8 % 115 27,9
Michal Polák 247 min 15 10,4 % 3 2,1 % 4 2,8 % 1 0,7 % 121 84,0 % 144 35,0
Martin Tran 247 min 11 8,7 % 6 4,8 % 5 4,0 % 4 3,2 % 100 79,4 % 126 30,6
CELK. 988 min 63 13,5 % 17 3,6 % 11 2,4 % 12 2,6 % 363 77,9 % 466 Ø 28,3

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER SDA CAP ANT SPO Celkem Frek- vence
Václav Kalaš 202 min 23 31,5 % 4 5,5 % 6 8,2 % 8 11,0 % 32 43,8 % 73 21,7
Roman Čečil 135 min 3 15,0 % 2 10,0 % 2 10,0 % 6 30,0 % 7 35,0 % 20 8,9
Jan Mocek 195 min 16 29,6 % 4 7,4 % 9 16,7 % 10 18,5 % 15 27,8 % 54 16,6
Jiří Příbek 202 min 12 28,6 % 3 7,1 % 2 4,8 % 5 11,9 % 20 47,6 % 42 12,5
CELK. 734 min 54 28,6 % 13 6,9 % 19 10,1 % 29 15,3 % 74 39,2 % 189 Ø 15,4

 

Shrnutí pozorování meteorů na Expedici 2017