Pozorování meteorů v roce 2017

Rok 2017 byl na pozorování meteorů velmi slabý. Během Expedice& 2017 byly tak špatné podmínky, že delší dobu se meteory daly pozorovat pouze dvě noci a třetí jen po krátký interval. Mimo tuto akci došlo na sledování meteorů pouze na jarním pozorovacím víkendu, ale v té době byla tak nízká frekvence, že za dvě noci bylo celkem zaznamenáno pouhých sedm meteorů.

Meteory jsou jednou z mála oblastí astronomie, kde se dosud shromažďují i pozorování uskutečněná bez jakékoli techniky, jen pouhým okem. Ta samozřejmě svoji kvalitou nemohou konkurovat datům ze stále rozšířenějších sítí různých typů kamer, ale přesto jsou stále žádoucí. Je proto škoda, že u nás se vizuálnímu pozorování věnuje jen velmi omezený počet pozorovatelů. Dokonce se nedá vyloučit, že plzeňská skupina amatérských astronomů je poslední skupinou v České republice, která se vizuálnímu pozorování meteorů alespoň příležitostně věnuje. Bohužel statistiky na úrovni republiky už několik let nikdo nezpracovává, takže to není možné ověřit.

meteor2017bPrvní sledování meteorů v roce 2017 se uskutečnilo v rámci jarního pozorovacího víkendu v Rokycanech. Ten proběhl v termínu 24. až 26. března, tedy v době, kdy nejsou v činnosti žádné silnější roje. To se také projevilo na velmi nízkém počtu zaznamenaných meteorů. Jejich sledování se věnoval jen jeden pozorovatel, který měl k ruce svého zapisovatele. Během první noci bylo za 70 minut zaznamenáno pět meteorů, o noc později se pozorovalo 50 minut a byly spatřeny jen dva meteory. Zajímavostí je, že všech sedm meteorů bylo označeno jako sporadické.

Každoročně se téměř všechna pozorování meteorů uskuteční na Letním pozorovacím praktiku – Expedici a ani rok 2017 nebyl výjimkou. Tato původně čistě meteorářská akce se časem změnila na praktikum, kde se provozují různé pozorovací programy a meteory tak přišly o své výsadní postavení. Nejčastěji se jim věnují začátečníci, kteří pak přechází na jiné druhy pozorování.

Termínem Expedice 2017 řádně zamávalo úplné zatmění Slunce. To nastalo 21. srpna a bylo viditelné z území USA. Část starších expedičníků včetně vedoucího praktika se jej vydala pozorovat za oceán a tudíž nemohli být ve stejné době na Expedici. Nezbylo tedy nic jiného, než akci posunout zhruba o měsíc dopředu, na období kolem předchozího novu. Expedice 2017 tak proběhla v neobvykle časném termínu – od 17. do 30. července.

Z tohoto posunu vyplynulo pár negativních aspektů. Jednalo se o kratší noci, ale hlavně o to, že v této době byla výrazně nižší aktivita meteorických rojů. Nejsilnější z nich, Perseidy, teprve začínaly svoji činnost, takže jejich počty byly velmi nízké. Z ostatních rojů byly výraznější jen jižní delta Aquaridy s maximální frekvencí 25 meteorů za hodinu, zbytek nepřekročil několik málo kusů za hodinu. Celkem se rozlišovalo pět rojových příslušností: Perseidy (PER), jižní delta Aquaridy (SDA), alfa Capricornidy (CAP), antihelionový zdroj (ANT) a sporadické meteory (SPO).

Počasí během Expedice 2017 pozorování meteorů vyloženě nepřálo. Vhodné podmínky nastaly jen po tři noci a z toho jednu jen krátce. Jen chabou náplastí bylo, že alespoň po zbylé dvě noci se dalo pozorovat bez téměř bez rušivých vlivů. Všechny tři noci sledovaly meteory dvě skupiny, celkový počet pozorovatelů kolísal mezi sedmi a osmi. Dvojice zapisovatelů do protokolů zaznamenávala kromě korekcí a časů jen dva údaje: jasnost (magnitudu) a rojovou příslušnost. Více údajů Mezinárodní meteorářská organizace (International Meteor Organization – IMO) nepožaduje.

Noci, vhodné pro sledování meteorů, byly během Expedice 2017 rozloženy značně nerovnoměrně. Poprvé došlo na jejich pozorování až téměř v polovině akce, konkrétně se jednalo o noc ze soboty na neděli. Druhé pozorování sice proběhlo hned o noc později, ale kvůli oblačnosti muselo být předčasně ukončeno už po zhruba půl hodině. Pak následovalo šest nocí s nevhodnými podmínkami, takže potřetí a zároveň naposledy se meteoráři ke slovu dostali až o úplně poslední noci Expedice 2017.

Poprvé vyrazili meteoráři do akce o noci 22./23. července. Jednalo se o dvě skupiny o celkové síle deseti astronomů. Osm z nich zaujalo polohu na zemi a začali pozorovat, zbylí dva jim zapisovali. Po nasčítání všech dat dohromady pozorovali 24 hodin a 35 minut a zaznamenali 230 meteorů. Z toho bylo nejvíce sporadických (53,5 %), následovaly Perseidy (24,3 %), alfa Capricornidy (9,6 %), antihelionový zdroj (9,1 %) a nejméně bylo jižních delta Aquarid (3,5 %). Oblačnost mírně rušila jen některé pozorovatele v samotném počátku, pak bylo jasno až téměř do svítání. Chvíli před ním se na oblohu nasunuly mraky a pozorování ukončily.

meteor2017Druhou pozorovací noc (23./24. července) provázely problémy už od počátku. Po celý večer a začátek noci byla obloha zatažená a vyjasnila se naprosto nečekaně až v pozdějších hodinách. Po delším váhání se do pozorování daly dvě skupiny čítající celkem sedm pozorovatelů a dva zapisovatele. Protože se však velmi záhy objevila další oblačnost, podařilo se jim napozorovat jen krátký interval. Nejdelší doba pozorování byla 34 minut, nejkratší pak pouhých 12 minut. Celková napozorovaná doba byla 3 hodiny, 23 minut a podařilo se zaznamenat 48 meteorů. Nejvíce bylo opět spatřeno sporadických meteorů (83,3 %), druhé místo obsadily Perseidy (10,4 %) a zbylé tři roje měly shodně po jednom jediném meteoru, což je 2,1 %. Pozorování kratší než 30 minut byla z dalšího zpracování vyřazena, takže výsledky celé jedné skupiny musely být anulovány.

Potřetí a naposledy se na Expedici 2017 pozorovaly meteory o noci 29./30. července. Opět nastoupily dvě skupiny, ve kterých bylo osm pozorovatelů a dva zapisovatelé. Tentokrát šlo o rekordní noc jak v napozorovaném čase, tak i v počtu spatřených meteorů. Celková doba pozorování byla v součtu 28 hodin a 42 minut a v protokolech se objevilo 655 záznamů o meteorech. Z nich byly dvě třetiny sporadické (66,7 %), Perseid bylo nahlášeno 17,9 %, antihelinový zdroj přispěl 6,3 % a jižní delta Aquaridy se podělily o poslední příčku s alfa Capricornidami. Oba roje měly stejný počet meteorů (30), což bylo 4,6 %. Kromě oblačnosti, která přišla až po půl čtvrté hodině ranní, tuto noc pozorování nic nerušilo.

Další podrobnosti o pozorování meteorů na Expedici 2017 najdete v samostatném článku.

Na maximum Perseid zorganizovala Západočeská pobočka České astronomické společnosti pozorování na letišti u Manětína. Bohužel počasí bylo do poslední chvíle nevyzpytatelné a v Plzni bylo v té době poměrně zataženo. Sice v oblačnosti byly díry, ale na souvislé pozorování to nebylo. Přesto se několik nadšenců do Manětína vydalo a zjistilo, že je tam jasno! Bohužel se jednalo o takové, co se „padajícími hvězdami“ jen kochali a nepořizovali z toho žádné záznamy. Poslední pozorování meteorů na Plzeňsku v roce 2017, ze kterého byl nějaký hmatatelný výsledek, tak proběhlo již v červenci během Expedice 2017.

Za celý rok 2017 se do pozorování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 15 amatérských astronomů. Většina z nich, konkrétně 13, pouze pozorovala, 2 pracovali jako zapisovatelé. Celkový počet pozorování byl 25, napozorovaný čas 58 hodin, 40 minut a v protokolech se objevilo v součtu 940 záznamů. Vizuální pozorování se uskutečnilo během pěti nocí, z toho dvě byly v rámci jarního pozorovacího víkendu v Rokycanech a zbylé tři na Expedici 2017. Po nezbytných kontrolách bylo z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeno 5 pozorování. Jednalo se o příliš krátké intervaly, pozorování za velmi špatných podmínek a v jednom případě dokonce pozorovatel usnul. Dohromady se jednalo o rovnou hodinu pozorování a 14 záznamů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 22 pozorování od 12 pozorovatelů o úhrnné délce 57 hodin a 40 minut, obsahující 926 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2017, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Jan Šemora 3 521 min 155
2 Tomáš Nejdl 3 521 min 115
3 Václav Kalaš 4 503 min 108
4 Michal Polák 2 400 min 175
5 Tomáš Pekárek 2 273 min 66
6 Martin Tran 2 270 min 130
7 Matěj Otýs 1 240 min 38
8 Jiří Příbek 1 202 min 42
9 Jan Mocek 1 195 min 54
10 David Prudek 1 166 min 17
11 Roman Čečil 1 135 min 20
12 David David 1 34 min 6
C E L K E M 22 3 460 min 926

 

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod(y)
1 Václav Kalaš 2 28 min 8 krátký interval, příliš nízká MHV
2 David Prudek 1 12 min 4 krátký pozorovací interval
3 Martin Tran 1 10 min 2 příliš nízká MHV
4 Vojtěch Suchánek 1 10 min 0 pozorovatel usnul
C E L K E M 5  60 min 14 x

 

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Dita Větrovcová 5 531 min 284
2 Lukáš Winkler 3 521 min 656
C E L K E M 8 1 052 min 940

 

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (926) a záznamů (940) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.