Zatmění Slunce 2009 – Porovnání velikosti Slunce a Měsíce

Jedním ze základních parametrů zatmění Slunce je velikost zatmění. Ta udává, kolikrát je Měsíc zakrývající sluneční disk větší než Slunce a z toho také vychází délka úplné fáze zatmění. Velikosti Slunce a Měsíce jsou ale jen hodnoty, pod kterými si málokdo dokáže představit skutečné poměry Slunce a Měsíce. Proto byla vybrána fotografie Slunce těsně před začátkem zatmění a fotografie Měsíce během úplné fáze zatmění a vzájemně srovnány. Na takovémto snímku si již každý snadno uvědomí jednotlivé poměry velikostí.

Délkou úplné fáze bylo toto zatmění výjimečné. Jednalo se o nejdelší zatmění v 21. století. Naše stanoviště se ale nenacházelo přímo uprostřed stínu totality, jak bývá obvyklé, ale kvůli vyšší nadmořské výšce bylo posunuto o 30 km jižněji pod osou stínu. To zkrátilo délku úplné fáze o 10 s. Nenacházelo se ani v maximálním bodu zatmění, který byl asi 2500 km východně v Tichém oceánu. Celkově se tím délka zatmění na našem stanovišti zkrátila asi o minutu proti ideálnímu stanovišti v Tichém oceánu. Přesto asi málokdo zažije zatmění delší.

Parametry zatmění pro střed zatmění (Tichý oceán):
Doba trvání úplné fáze: 6 minut 39 sekund (5:38 pro naše stanoviště Nebeské jezero)
Šířka stínu: 258.4 km
Úhlový poloměr Slunce: 15′ 44.5″
Úhlový poloměr Měsíce: 16′ 42.7″
Velikost zatmění: 1.07990

velikost.jpg

Technické parametry snímku:
Datum: 22.7.2009
Stanoviště: Nebeské jezero, Čína ( 30°28’19″N, 119°35’46″E, 898m)
Objektiv: MC 3M-5CA 8/500
Fotoaparát: Canon EOS 20D
ISO: 100 ASA

Snímek UT Expozice
IMG_2959 (snímek Slunce – těsně přes začátkem zatmění)
IMG_3002 (snímek tmavého Měsíce – během úplné fáze)
0:20:45
1:35:07
1/1000 s
0.4 s

 

Porovnání velikostí Slunce a Měsíce se zatměním 29.3.2006 v Turecku

Zajímavé je porovnání těchto dvou zatmění, na která byla uspořádaná expedice. V Číně bylo Slunce o 16″ úhlově menší a Měsíc naopak o 7″ větší. Díky tomu se doba úplné fáze zvýšila proti Turecku o 1 minutu a 53 sekund na našem stanovišti (v místě maximálního zatmění by to bylo dokonce o 2:51 minuty). Kdybychom srovnali další zatmění pozorované našimi členy v Novosibirsku 1.8.2008, kde nastala úplná fáze jen na 2:20 minuty, dostali bychom dobu ani ne poloviční proti Číně.
Odlišná výška a jas koróny na levém a pravém snímku jsou dány jen délkou expozice a se srovnáním nemají nic společného.

velikost-porovnani.jpg

2009 Čína
Doba trvání úplné fáze: 5:38 min
Poloměr Slunce: 15′ 44.5″
Poloměr Měsíce: 16′ 42.7″
Velikost zatmění: 1.07990
2006 Turecko
Doba trvání úplné fáze: 3:45 min
Poloměr Slunce: 16′ 1.1″
Poloměr Měsíce: 16′ 35.1″
Velikost zatmění: 1.0515

Seznam článků o zatmění