Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Poznávací exkurze do Východočeského kraje

V minulých letech bylo zaměření těchto výprav poněkud rozšířeno o obory s astronomií související jako je meteorologie, geologie a paleontologie. Cílem letošní výpravy byla oblast východočeského kraje.

Vychodni_Cechy01Během exkurze bylo navštíveno několik astronomických zařízení. Jako první jsme navštívili největší organizaci v této oblasti. Jedná se o hvězdárnu a planetárium v krajském městě Hradci Králové. Zde bylo možné si prohlédnout prostory budovy, kde se nachází nejen astronomická pozorovatelna, ale i astrosál planetária se starým mechanickým přístrojem ZKP‑1, přednáškový sál a další prostory. Pracovníci organizace nás provedli pracovištěm a seznámili nás s činností organizace. Viděli jsme také, zatím pouze zvenčí, novou moderní budovu planetária, která se staví hned vedle a měla by být dokončena během půl roku. Organizace tak bude provozovat nové moderní digitální planetárium.

Další velká hvězdárna v regionu, kterou jsme měli možnost navštívit, byla Hvězdárna v Úpici. Toto astronomické zařízení se zabývá převážně monitorováním sluneční aktivity, ale je zde možné kromě dalších vizuálních pozorování sledovat některé astronomické objekty i v radiové oblasti. Na pozemku hvězdárny je také umístěna seismická stanice, která zaznamenává zemětřesení.

Další navštívenou hvězdárnou byla malá pozorovatelna v Jičíně. Ta prošla v nedávné době menší modernizací a má do budoucna velmi zajímavý plán pro rozšíření a celkovou modernizaci. Význam tohoto zařízení je spíše lokálního charakteru. To samé platí i o soukromé pozorovatelně pana Drbohlava ve Rtyni v Podkrkonoší. Na této hvězdárně se nachází zřejmě největší soukromý pozorovací přístroj v České republice.

Kromě astronomických objektů se výprava zajímala i o geologické lokality. Navštívila několik mineralogických muzeí a sbírek. Jedna z velmi zajímavých sbírek drahých kamenů se nachází přímo v Praze v mineralogickém domě. Další větší sbírku bylo možné spatřit v muzeu v Turnově a na několika dalších lokalitách. Kromě prohlídky minerálů jsme se je pokoušeli také vyhledávat v terénu. Jednalo se převážně o acháty, které jsme hledali v lomech. Měli jsme možnost navštívit také brusírnu vzácných kamenů, kde jsme poznali, jak se takové kameny brousí, aby bylo možné spatřit jejich strukturu v řezu. I zde byla instalována menší, ale velice pěkná výstava vzácných kamenů, ve které převažovaly právě acháty s nejrůznějším zbarvením.

Vychodni_Cechy02Kromě lokální geologické činnosti bylo možné si udělat představu i o geologické činnosti působící na větších plochách. Za tímto účelem byl navštíven vrchol Kozákov, jehož horní část kdysi omývalo mělké křídové moře. S pozůstatky bývalé vulkanické aktivity jsme se setkali na hradě Trosky. Ten totiž stojí přímo na části bývalého magmatického krbu. Erozivní činnost větru a vody bylo možné vidět zejména v oblasti Prachovských skalHruboskalska. Velkou zajímavostí byla i lokalita poblíž obce Písty, kde jsme poznali místní zvláštnost – přírodní písečnou dunu o rozloze asi 3,7 ha, zřejmě největší v naší republice.

Program odborné exkurze byl nejen velmi zajímavý, ale i značně nabitý. Proto bylo nutné neustále kontrolovat časový harmonogram. Kromě jedné lokality se nakonec podařilo vše naplánované navštívit. Nezbývá než doufat, že se podobně přitažlivý program podaří sestavit i v následujících letech.

Podobné články: