Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Astronomické činnosti pro veřejnost během letních prázdnin a v září

Dny vedy 2Je pravda, že běžné astronomické činnosti konané pro veřejnost během školního roku, jako jsou třeba přednášky na radnici a školní programy, byly utlumeny. Ale byly nahrazeny celou řadou dalších aktivit, a tak byl o letních prázdninách pro pracovníky H+P Plzeň problém, kdy vybrat svojí dovolenou. Dlužno říci, že někteří ji vůbec neměli.

Již na samém začátku prázdnin se konala několikadenní exkurze do oblasti severomoravského kraje a Polska zaměřená na poznávání různých astronomických pracovišť a astronomických, či geologicky zajímavých objektů. Zhruba v polovině srpna proběhlo čtrnáctidenní Letní astronomické praktikum – Expedice 2015. O obou aktivitách však již vyšly samostatné články, a tak je již dále zmiňovat nebudeme.

Již běžnou součástí letních aktivit je zajištění části programu na letních dětských táborech. Zde zpravidla probíhalo pozorování aktivity Slunce, astronomicky zaměřené hry, populárně naučné přednášky pro různé věkové skupiny a večerní pozorování noční oblohy. Zajištění takového programu vyžadovalo výjezd minimálně čtyř až šesti pracovníků podle velikosti tábora. Návrat do Plzně byl zpravidla dlouho po půlnoci. V letošním roce jsme navštívili např. letní tábor v Dobříši, tábor Oblátek, mezinárodní tábor na Horské Kvildě a tábory v Manětíně a v Nezvěsticích.

ENV_2091u_resizePravidelné astronomické přednášky spojené s pozorovací činností, případně i jinými aktivitami, se také konaly pro návštěvníky dvou informačních center Šumavy: v Kašperských Horách a na Rokytě u Modravy, kde zazněly přednášky: Pluto na dosah a Letní hvězdná obloha. Na Rokytě dokonce dvakrát (v červenci a v srpnu). Podobně byly uskutečněny i další přednášky spojené s denním i večerním pozorováním v Klatovech a v Kladrubech, počátkem září pak i akce ve Štědré, ležící v Manětínské oblasti tmavé oblohy. V Klatovech zazněla přednáška o polárních zářích, v Kladrubech zase o pražském orloji a ve Štědré jedna o výzkumu Pluta pomocí kosmické sondy New Horizons a druhá o meteorologických jevech.

V letošním roce ovšem přibyla další aktivita, která byla spojena s EHMK 2015. Jednalo se o spolupráci se skupinou Baroko na programu Devět týdnů s barokem. V rámci této aktivity jsme měli na starost část programu, ve které byla obsažena jak denní pozorování Slunce, tak pozorování večerní oblohy včetně přednášek na téma barokní astronomie. V rámci této aktivity jsme postupně navštívili Křížový vrch u Stoda, klášter v Chotěšově, Krasíkov, Kladruby, Pivoň, vrch Vavřineček u Domažlic, klášter v Plasích a závěrečnou akci v Manětíně.

Během prázdnin byla připravena i večerní pozorování pro veřejnost na různých stanovištích v Plzni. Kromě toho se uskutečnila i dvě velká pozorování mimo Plzeň, a to v Manětínské oblasti tmavé oblohy. Jedno probíhalo poblíž vesničky Stvoly, druhé během astronomického praktika přímo v Bažantnici.

Během léta se také pracovníci H+P Plzeň podíleli na projektu TALNET, což je celorepubliková aktivita pro nadané studenty. Další podobná aktivita pro nadané studenty, na které se každoročně začátkem září podílí odborní pracovníci H+P Plzeň, se konala na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Jednalo se o fyzikální kemp, kde jsme pomáhali zajistit astronomickou část výuky.

ENV_2097u_resizeDalší dvě rozsáhlé akce pak přichází v polovině a na konci září. Jedná se o Dny vědy a techniky, které se letos konaly ve venkovních expozicích 11. a 12. září. Naše organizace měla své stanoviště s dalekohledy a dalšími atrakcemi před budovou Západočeského muzea. Další je Evropská noc vědců. Ta se letos konala 25. září v budově Gymnázia L. Pika v Plzni – Doubravce. Hvězdárna a planetárium Plzeň se již tradičně zúčastnila obou akcí. Bohužel počasí nebylo ani v jednom případě příliš dobré, a tak pozorovací část byla poněkud omezena. Pokud šlo pozorovat Slunce, běželo sledování jeho aktivity ve fotosféře i v chromosféře. Jakmile se zatáhlo, došlo na ukázku a vysvětlení činnosti pozorovacích přístrojů a sledování pozemních objektů. Ostatní připravené aktivity ale bylo možné naštěstí uskutečnit bez větších problémů. Další podobná aktivita bude ještě 1. října, kdy na pozvání chebského gymnázia vyjíždí pracovníci H+P Plzeň na Dny vědy a techniky do Chebu.

Výčet činností není samozřejmě úplný. Nicméně je jasné, že období letních prázdnin bylo pro pracovníky H+P Plzeň velmi hektické. Práce to však nebyla marná, neboť svoji spokojenost vyjádřila různým způsobem řada návštěvníků našich akcí. A to rozhodně dokáže potěšit.