Minislovníček: Zodiak, zvěrokruh, zvířetník

Toto je 28. článek z 38 ze série Minislovníček

Schéma zvířetníkuZodiak, zvěrokruh či zvířetník jsou používané názvy pro pomyslný pás na obloze. Jedná se o oblast na nebeské sféře ve tvaru obepínajícího pásu, která se symetricky táhne podél ekliptiky. V jeho středu je ekliptika a pás dosahuje od +8° severní ekliptikální šířky až po -8° jižní ekliptikální šířky. Při pohledu pozemského pozorovatele se v pásu zvěrokruhu pohybuje nejenom Slunce (to se pohybuje přímo po jeho středu – ekliptice), ale i Měsíc a jednotlivé planety Sluneční soustavy, a to jak planety známé ze starověku, tak i později objevené (Uran a Neptun). Z tohoto se vymykala pouze dnes již bývalá planeta – Pluto (vyřazena z kategorie planet v roce 2006). Příliš velký sklon její dráhy vůči ekliptice je důvodem, že se toto těleso mohlo nalézat i mimo oblast zvěrokruhu.

Zodiak pochází z řecko-latinského slova zodiakus a znamená zvěrokruh. Nejedná se ale o správný překlad, protože základem není zvíře, ale oduševnělá bytost: zoé. Minulé civilizace se domnívaly, že nebeská tělesa mají duši.

Zvěrokruh byl v minulosti rozdělen podél ekliptiky na 12 stejných úseků o délce 30°. Tyto úseky odpovídaly jednotlivým zvířetníkovým znamením podle tzv. dvanácti zvířetníkových souhvězdí, která se s nimi v minulosti alespoň částečně kryla. Pojmy zvířetníková souhvězdí a zvířetníková znamení však nejsou totožné.

Počátečním bodem zvěrokruhu je jarní bod. Tedy místo, kde se protíná ekliptika se světovým (nebeským) rovníkem a v tomto místě se nalézá Slunce o jarní rovnodennosti. Zde se nachází začátek prvního znamení – Berana. Po něm následují další znamení v matematicky kladném směru vždy po 30 úhlových stupních: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, VodnářRyby. Znamení zvěrokruhu odpovídající určitému datu a času je odvozeno od polohy Slunce na zodiaku pro tento datum a čas.

V současné době se však zvířetníková znamení a stejnojmenná souhvězdí nekryjí. Je to důsledkem precesního pohybu zemské osy. Tento pohyb způsobil vzájemné posunutí již o jedno znamení a do budoucnosti bude dále narůstat. Posun také způsobil, že ekliptika v současnosti prochází celkem třinácti souhvězdími, ale znamení je pouze dvanáct. Tím třináctým souhvězdím je Hadonoš, který ale mezi zvířetníkovými znameními nefiguruje.

Zodiak má význam jak astronomický, tak i astrologický. Astronomům tento pás oblohy sloužil především pro vyhledávání nových těles Sluneční soustavy (planet a asteroidů). Astrologové zvířetníku připisují význam zcela zvláštní.

Z praktického hlediska lze hovořit o zvěrokruhu siderickém a tropickém.

Zvěrokruh siderický je tvořen celkem dvanácti souhvězdími, která mají stejná jména jako dvanáct znamení zvěrokruhu. Precesním pohybem dochází k posunu vždy o jedno souhvězdí za dobu přibližně 2 144 let. K návratu do počáteční polohy dojde přibližně až po 25 725 letech. Zvěrokruh tropický je tvořen všemi dvanácti znameními zvěrokruhu, které mají tvar obdélníku o délce 30° a šířce 18°. S těmito znameními pracuje astrologie. V období starého Řecka se znamení částečně kryla se stejnojmennými souhvězdími. Jarní bod, tvořící počátek zodiaku, se nacházel před dvěma tisíci let v souhvězdí Berana. Precesním pohybem však došlo k jeho posunu západním směrem a v současnosti se promítá do souhvězdí Ryb. Později, za několik století, se přesune do souhvězdí Vodnáře.

Původ zvěrokruhu je velmi starý. Klasický zvěrokruh vznikl pravděpodobně modifikací zvěrokruhu babylonského, který sahá do doby asi 1 000 let př. n. l. Je zapotřebí si uvědomit, že v průběhu historie se počty souhvězdí, jejich názvy a tvary měnily a lišily i u různých civilizací. Některá souhvězdí bylo možné vystopovat až do říše starobabylonské, tedy na počátek 2. tisíciletí př. n. l. Rovněž kolísal počet znamení. Projevoval se např. vliv kalendářů používaných k zemědělským účelům, jindy, v období antiky, souviselo rozčlenění zodiaku s tehdejší klasifikací větrů (s rozdělením světa podle větrů pracovala i antická a středověká geografie). Přibližně kolem roku 400 př. n. l. (někdy se udává rok 700 př. n. l.) došlo k omezení počtu znamení na dvanáct a jejich dělení po 30°. Babylonský rok, který začínal jarní rovnodenností, měl první měsíc roku ztotožněn se znamením Berana.

Navigace v sérii<< Minislovníček: YohkohMinislovníček: Analema >>