Pozorování meteorů v roce 2014

Jako vždy sehrála negativní roli hlavně nepřízeň počasí, kvůli které se nepodařilo uskutečnit některá plánovaná pozorování. Uvažovalo se například o sledování Geminid, které dokonce vycházely na víkend, ale zatažená obloha vše zhatila.

Nepodařilo se pozorovat ani Perseidy v maximu, protože i v tu dobu nebe halily mraky. Stejně by pozorovací podmínky nebyly příznivé, protože v té době byl Měsíc jen pár dní po úplňku. Z tohoto důvodu se Expedice 2014 uskutečnila poměrně brzo a končila již 3. srpna. Perseidy v té době měly jen nízké frekvence a je proto logické, že zaznamenané počty meteorů byly nízké.

Na Expedici 2014 se meteory pozorovaly celkem pět nocí. První tři se očekávala tak nízká aktivita Perseid, že byla na jejich sledování sestavena jen jedna skupina. Teprve během zbývajících dvou se meteory vydaly sledovat skupiny dvě. I při nich však byly frekvence poměrně nízké, protože poslední pozorování se uskutečnilo na přelomu července a srpna, tedy téměř 14 dní před maximem Perseid. V té době dokonce nebyl aktivní ani roj kappa Cygnid, takže se určovaly jen Perseidy, několik slabých rojů, jejichž radianty se nacházely ve Vodnáři a okolí (dále označovány zkratkou AQR) a sporadické meteory.

Meteor-0-00-03-06Jasné noci byly během čtrnáctidenní Expedice rozprostřeny dost nepravidelně. Poprvé se astronomové vydali sledovat meteory třetí noc Expedice 2014, tedy ve středu 23. července a následující dvě noci si pozorování zopakovali. O dalších třech nocích bylo zataženo a nebe se znovu vyjasnilo až v úterý 29. července. Následující noc se nevydařila, ale už ta další byla opět jasná. Ta byla také závěrečná, protože další noci již na pozorování vhodné podmínky nebyly.

První pozorovací noc Expedice 2014 a zároveň první pozorování meteorů roku 2014 se uskutečnilo o noci z 23. na 24. července. Zapojilo se do něj pět účastníků, kteří za 10 hodin a 32 minut spatřili 103 meteory. Nejvíce jich bylo zařazeno mezi sporadické (téměř 60 %), Perseidy tvořily zhruba čtvrtinu a zbytek patřil ke komplexu AQR. V jednu chvíli se začala do pozorované oblasti nasouvat oblačnost, ale po přestávce, vyplněné půlnoční svačinou, se zase vyjasnilo a bylo jasno až do rána. Ještě lepší podmínky byly následující noc, kdy žádná oblačnost pozorování nenarušila. Čas pozorování byl o 14 minut delší, než předešlou noc, ale meteorů bylo nahlášeno jen 90. Způsobil to hlavně fakt, že skupina měla jen čtyři pozorovatele a z toho dva byli úplní nováčci, kteří spatřili jen několik meteorů. Podíl sporadických meteorů byl přibližně stejný, poněkud vzrostl poměr meteorů, přiřazených k rojům AQR, zejména na úkor Perseid. Jasno bylo i hned další noc, ale tu víc rušily mraky. Nejdříve pozorování na půl hodiny přerušily, pak odpluly, ale další oblačnost se objevila k ránu. Ta sice do zorného pole zasahovala jen tak mezi 10 až 20 %, ale přesto pozorování ztěžovala. Tentokrát meteory sledovalo už sedm astronomů, kteří dohromady pozorovali téměř 15 hodin a zaznamenali 139 meteorů. Z toho Perseid bylo 22 %, komplexu AQR patřilo 16 % a zbytek tvořily sporadické meteory.

Po této trojici jasných nocí se zatáhlo a další tři noci se meteory sledovat nemohly. Čtvrtá pozorovací noc následovala až z 29. na 30. července a to už oblohu sledovaly dvě meteorářské skupiny. V jedné byli čtyři pozorovatelé, v druhé šest. Pozorování kvůli oblačnosti začalo později, než obvykle a ze stejného důvodu bylo ukončeno asi o půl hodiny dříve. Úhrnem se pozorovalo 20 hodin 21 minut a bylo zaznamenáno 260 meteorů. Opět drtivě převládaly sporadické meteory, kterých bylo bezmála 66 %, Perseidy „ukořistily“ necelých 20 % a zbytek jako vždy připadal na komplex rojů AQR.

Pátá, poslední pozorovací noc Expedice 2014, proběhla na přelomu posledního červencového dne a prvního srpna. Tentokrát se oblačnost objevila jen okrajově a za chvíli opět zmizela, takže narušila pozorování jen minimálně. Tuto noc se pozorování neslo v duchu rekordů. Skupiny měly pět a šest pozorovatelů, tedy celkem jedenáct a ti v součtu sledovali oblohu 28 hodin 34 minut. Za tu dobu nahlásili zapisovatelům 364 meteorů. Výrazně se již projevila aktivita Perseid, jejichž zastoupení překonalo 38 %. Vzhledem k tomu, že komplex AQR byl stejně jako o předešlé noci zastoupen zhruba 15 %, je jasné, že se snížil podíl sporadických meteorů. Více podrobností naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2014.

Jediné pozorování meteorů mimo Expedici se roku 2014 uskutečnilo na podzimním pozorovacím víkendu. Páteční noc byla zatažená a i po celou sobotu nebe pokrývala souvislá oblačnost. V pozdějších večerních hodinách 22. listopadu se však nečekaně vyjasnilo a přesto, že teploty byly poměrně nízké, dva z účastníků se věnovali meteorům. Jeden jako pozorovatel, druhý mu zapisoval údaje. Během hodinového intervalu se jim podařilo zaznamenat sedm meteorů, z toho pět jich bylo zařazeno mezi jižní Tauridy. Nejjasnější z nich byl bolid o jasnosti -4 mag. Po přestávce zahájili ještě druhý interval, ten ale už po pěti minutách a jednom spatřeném meteoru ukončila oblačnost a musel být anulován.

Během roku 2014 se na pozorování meteorů podílelo 13 astronomů z Plzeňska. Desítka z nich pouze pozorovala, dva si vyzkoušeli jak pozorování, tak i zápis údajů a jeden pouze zapisoval. Celkový počet pozorování byl 38, napozorovaný čas 86 hodin 11 minut a v protokolech se objevilo dohromady 963 záznamů. Meteory se vizuálně sledovaly šest nocí. Po kontrolách muselo být z dalšího zpracování vyřazeno devět pozorování od začínajících pozorovatelů, která nesplňovala potřebné požadavky. Jednalo se dohromady o 15 hodin a 26 minut, během kterých bylo zaznamenáno 82 meteorů. Celkem bylo do SMPH odesláno k dalšímu zpracování 29 pozorování od 12 pozorovatelů o úhrnné délce 70 hodin a 45 minut, obsahující 881 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2014, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 6 1 023 min 223
2 Lukáš Winkler 5 953 min 224
3 Ondřej Trnka 3 353 min 115
4 Jiří Příbek 2 352 min 58
5 Martin Wolmut 2 321 min 85
6 Anna Linhartová 1 245 min 40
7 Ondřej Brichta 1 220 min 16
8 Tomáš Nejdl 2 203 min 22
9 David Prudek 2 178 min 27
10 Jan Šemora 2 152 min 30
11 Marek Popp 1 125 min 23
12 Dita Větrovcová 2 120 min 18
C E L K E M 29 4 245 min 881

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod
1 Jan Šemora 2 288 min 15 nezkušený pozorovatel
2 Ondřej Krš 4 263 min 22 nezkušený pozorovatel
3 Helena Linhartová 1 150 min 18 nezkušený pozorovatel
4 Anna Linhartová 1 138 min 23 nezkušený pozorovatel
5 Tomáš Nejdl 1 87 min 4 nezkušený pozorovatel
C E L K E M 9  926 min 82 x

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 David Prudek 5 737 min 576
2 Dita Větrovcová 5 625 min 361
3 Jakub Suchý 1 33 min 26
C E L K E M 11 1 395 min 963

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (881) a záznamů (963) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.