Zatmění Slunce 2008 – Popis cesty do Novosibirska (1.část)

Ve dnech od 23. 7. 2008 do 9. 8. 2008 se uskutečnila výprava do zahraniční, jejímž hlavním cílem byla astronomická expedice za úplným zatměním Slunce, jehož centrální část pásu totality se promítala mimo jiných míst i do oblasti Novosibirska v Rusku.

Organizační, zpravodaj3.jpgodbornou a technickou přípravu expedice měly na starost organizace: H+P Plzeň a Hvězdárna v Rokycanech. Celá akce byla zároveň podporovaná Západočeskou pobočkou ČAS (České astronomické společnosti) a Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS. Západočeská pobočka ČAS měla za úkol průběžné zveřejnění aktuálních informací o průběhu expedice a zároveň podávání informací o aktuální meteorologické situaci. Zákrytová a astrometrická sekce ČAS se zase podílela hlavně na odborné astrometrické předpovědi.

Expediční výprava byla rozdělena na dvě skupiny, které v dané oblasti pracovaly zcela samostatně. Důvodem bylo zmenšení případných nepříznivých meteorologických vlivů a také rozdílné pozorovací programy. První skupina byla vedena ředitelem H+P Plzeň a byla šestičlenná. Na pozorovací stanoviště se dopravila vlakem po Transsibiřské magistrále, protože převážela větší množství techniky. Druhá skupina byla dvoučlenná a byla vedena ředitelem Hvězdárny v Rokycanech Karlem Halířem. Na své pozorovací stanoviště v Novosibirsku se přepravovala letadlem.

Jak vlastně probíhala cesta a co všechno obnášela? Ještě před odjezdem bylo zapotřebí vyřídit velké množství úkolů, počínaje nejrůznějšími doklady jako jsou vstupní vízum do Ruska, tranzitní přes Bělorusko, jízdenky na vlak, ubytování apod. To, co lze v západním světě vyřídit např. přes internet, ve vybrané pozorovací oblasti až tak neplatilo, a tak získat některé potřebné dokumenty vyžadovalo poměrně velké úsilí. Situace dokonce došla tak daleko, že ještě na začátku letních prázdnin se zcela vážně uvažovalo o tom, že celá akce bude muset být zrušena. Nakonec se však podařilo všechny potíže a překážky překonat. Znamenalo to však několikrát cestovat např. do Prahy a do Karlových Varů, vyřídit řadu telefonátů, e-mailů, objednávek a jiných formalit.

výměna podvozkůPrvní skupina opustila pracoviště H+P Plzeň již ve středu 23. 7. 2008 ve večerních hodinách. Vlakem se přepravila nejprve do Prahy, kde přestoupila nejprve na rychlík směřující do Varšavy. Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím na pražském Hlavním nádraží bylo nutné vystoupit již na Smíchově a dostat se na Hlavní nádraží i s přepravovanou meteorologickou stanicí metrem. Pak již směřovala do Varšavy, kde měla na prohlídku hlavního města Polska půl dne. Dalším vlakem pak další den dorazila přes území Běloruska do Ruska a do Moskvy, kde se ubytovala na jednu noc. Na tomto úseku cesty zažila na polsko-běloruské hranici nejen pasovou a celní kontrolu, při které bylo nutné vysvětlit, co vlastně vezeme, ale i výměnu podvozků v Brestu, což byl velký zážitek sám o sobě. Je skoro neuvěřitelné, že pracovníci dokázali za necelé půldruhé hodiny vyměnit podvozky na celém vlaku, který měl asi 17 vozů.

V Moskvě zpravodaj2.jpgnásledovala prohlídka hlavně centrální části města, kde se nachází Kreml a řada dalších pamětihodností.

Další den odpoledne se skupina vydala na další putování vlakem, tentokrát Transsibiřskou magistrálou. Tento úsek cesty dlouhý asi 3400 km překonala v pohodlných ruských vagónech za tři dny a doputovala do největšího města střední Sibiře, do Novosibirsku se zpožděním necelé 3 minuty.

V Novosibirsku se ubytovala ve dvou bytech v sousedních panelových domech. Je pravda, že ubytování původně bylo domluveno zcela jinak, ale vzhledem k tomu, že z bezpečnostního i organizačního hlediska byla tato varianta výhodnější, nebyl problém na ni přistoupit. Jedním z prvních úkolů byla potřeba vyhledat vhodná pozorovací stanoviště, a to jak základní, tak i záložní. Místa pro stanoviště již byla předem vytipována v přípravné fázi rozborem snímků z družic. Protože zvolená oblast byla vzdálena od města přes 30 km a v místech značně odlehlých, kam nejezdí běžná hromadná doprava, bylo nutné si pronajmout osobní vozidlo.

Hned další den (29. 8.) se proto skupina snažila v půjčovně získat osobní automobil, což se nakonec po dlouhých peripetiích podařilo a po zdlouhavém vyjednávání půjčovnu nakonec nalezla až v okrajových částech Novosibirsku asi hodinu jízdy taxíkem. Záložní pozorovací stanoviště se přes veškeré úsilí nalézt nepodařilo. Naštěstí ale o den později celkem bez problémů našla základní pozorovací stanoviště, a tak byly splněny všechny předpoklady pro zahájení odborných prací.

 

2. díl tohoto popisu – Pozorování úplného zatmění Slunce v Rusku
3. díl tohoto popisu – Zajímavé prohlídky během cesty
Seznam článků o zatmění 2008