Pozorování meteorů v roce 2018

Vizuální sledování meteorů se na rozdíl od naprosté většiny ostatních astronomických pozorování obejde bez jakékoli nákladné techniky. Stačí jen pár pozorovacích pomůcek, naučit se základy pozorování a můžete se kochat noční oblohou a zároveň získávat zajímavé výsledky. Samozřejmě existují mnohem přesnější metody sledování meteorů, například pomocí speciálních kamer, ale vizuální pozorování je v některých ohledech stále nenahraditelné. Je proto škoda, že se mu v České republice věnuje jen malý počet pozorovatelů. Přesná evidence není, ale odhadem jich bude maximálně několik desítek.

MeteorPrvní akcí, na které se v roce 2018 pozorovaly meteory, byla Expedice 2018. Ta měla nejlepší možný termín, kdy maximum Perseid nastávalo přesně v polovině akce. Kvůli tomu a díky velmi slušnému počasí se podařilo uskutečnit pozorování meteorů v osmi nocích a zaznamenat přes 5 000 meteorů. Každou noc meteory sledovaly dvě skupiny, během noci maxima dokonce tři. Bohužel zrovna „ta třetí“ svá data nezpracovala, takže veškerá zde udávaná čísla jsou výsledkem ostatních dvou.

Celkové počty pozorovatelů během jednotlivých nocí kolísaly mezi devíti a čtrnácti. Na postu zapisovatele se během celé Expedice vystřídalo devět expedičníků. Jejich úkolem bylo u každého meteoru zaznamenat čas přeletu, číslo pozorovatele, jasnost (magnitudu) a rojovou příslušnost. Rozlišovalo se pět rojů: Perseidy (PER), kappa Cygnidy (KCG), jižní delta Aquaridy (SDA), antihelionový zdroj (ANT) a alfa Capricornidy (CAP). Když nebylo možné meteor přiřadit k žádnému z nich, byl nahlášen jako sporadický (SPO).

Jasné noci byly rozloženy značně nerovnoměrně. O prvním týdnu se pozorovalo každou noc s jedinou výjimkou, takže sledování meteorů probíhalo šest nocí ze sedmi maximálně možných. Druhý týden byl již o poznání horší a pozorovalo se jen dvě noci. V přiloženém grafu jsou všechny zmíněné pozorovací noci vyneseny na vodorovné ose a u každé je uveden celkový napozorovaný čas v minutách a počet meteorů. Noci Podrobně je pozorování meteorů na Expedici 2018 popsáno v samostatném článku.

Další sledování meteorů se uskutečnilo na podzimním pozorovacím víkendu. Ten se konal v termínu 12. až 14. října 2018 v Rokycanech a obě jeho noci byly jasné. První noc se do sledování meteorů zapojili tři astronomové. Dva pozorovatelé sledovali oblohu shodně 2 hodiny a 1 minutu, tedy v součtu 4 hodiny a 2 minuty. Za tuto dobu nahlásili 19 meteorů, o kterých zapisovatelka pořídila 23 záznamů. Ve třech případech označili meteor jako jižní Tauridu, ve dvou jako delta Auridu, zbytek nahlásili jako sporadické. Druhou noc se již meteorům věnovali jen dva pozorovatelé, zapisovatelka dala přednost jinému odbornému programu. Proto se jeden pozorovatel musel stát multifunkčním a postarat se i o zápis meteorů. Za celkovou dobu 4 hodiny a 26 minut dvojice pozorovatelů spatřila 18 meteorů a pořídila o nich 20 záznamů. Kromě tří delta Aurid všechny ostatní označili jako sporadické. Po zbytek roku již žádné další pozorování meteorů neproběhlo.

V průběhu celého roku 2018 se do pozorování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 21 amatérských astronomů. Lehce nadpoloviční většina, konkrétně 12, pouze pozorovala, 1 jen zapisoval a 8 osob si vyzkoušelo obě funkce. V součtu se uskutečnilo 94 pozorování o celkové délce 234 hodin a 37 minut, během kterého se v protokolech objevilo 5 201 záznamů o meteorech. Pozorovalo se celkem deset nocí, z toho osm jich bylo během Expedice 2018, zbylé dvě na podzimním pozorovacím víkendu. Po nezbytných kontrolách bylo z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeno 19 pozorování. Důvody byly různé: příliš krátké intervaly, nekvalitní data, nízká MHV, málo meteorů, velká oblačnost nebo dokonce fakt, že daný pozorovatel usnul. Dohromady se jednalo o 11 hodin a 58 minut napozorovaného času a 135 záznamů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 81 pozorování od 19 pozorovatelů o úhrnné délce 222 hodin a 39 minut, obsahující 5 066 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2018, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno
pozorovatele
Noci Čas Meteory
1 Tomáš Nejdl 8  1 693 min 498
2 Václav Kalaš 9 1 616 min 620
3 Martin Tran 8 1 563 min 934
4 Tomáš Pekárek 7 1 281 min 740
5 Lumír Honzík 8 1 243 min 465
6 Dita Větrovcová 8 1 221 min 249
7 Michal Polák 6 994 min 375
8 Matěj Otýs 5 730 min 330
9 Lukáš Winkler 2 560 min 183
10 Hana Rottenbornová 3 426 min 189
11 Šimon Kovařík 3 410 min 66
12 Roman Čečil 3 328 min 92
13 Jan Mocek 2 305 min 87
14 Jiří Příbek 1 251 min 29
15 Vojtěch Suchánek 2 180 min 37
16 Do Duc Huy 2 165 min 27
17 Martin Wolmut 1 145 min 33
18 Ondřej Trnka 1 130 min 86
19 Jan Šemora 2 118 min 26
C E L K E M 81 13 359 min 5 066

 

V druhé tabulce najdete pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno
pozorovatele
Noci Čas Meteory Důvod(y)
1 Vojtěch Suchánek 6 224 min 57 krátké intervaly, nekvalitní data, nízká MHV, usnul
2 Oliver Frank 4 210 min 16 příliš málo meteorů, nekvalitní data, krátký interval
3 Matěj Otýs 2 120 min 18 krátký interval, příliš málo meteorů, pravděpodobně usnul
4 Šimon Kovařík 1 77 min 6 příliš málo meteorů
5 Michal Polák 2 38 min 22 pravděpodobně usínal, krátké intervaly
6 Hana Rottenbornová 2 23 min 9 velká oblačnost, krátký interval
7 Tomáš Nejdl 1 20 min 7 krátký interval
8 Václav Kalaš 1 6 min 0 velká oblačnost
C E L K E M 19 718 min 135 x

 

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno
zapisovatele
Noci Čas Záznamy
1 Lukáš Winkler 6 1 213 min 2 600
2 Hana Rottenbornová 4 630 min 432
3 David Prudek 2 560 min 528
4 Dita Větrovcová 3 337 min 513
5 Michal Polák 2 316 min 600
6 Matěj Otýs 3 220 min 245
7 Václav Kalaš 2 203 min 79
8 Roman Čečil 1 120 min 118
9 Jan Mocek 1 75 min 86
C E L K E M 24 3 674 min 5 201

 

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (5 066) a záznamů (5 201) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.